Til innhold
Avfall og gjenvinning

Se når avfallet hentes hos deg

Ditt søk på "Christian Krohgs Gate 30" ga ingen resultater. Har du skrevet adressen riktig? Ikke skriv forkortelser som gt og vn, og allé må skrives med é.

Manglende henting av avfall

Du kan melde fra til oss hvis avfallet ditt ikke er hentet i løpet av den første virkedagen etter den oppgitte hentedagen. Unntaket er i forbindelse med røde dager, når det kan det være avvik mellom tidspunktet som vises og den faktiske hentetiden. 

Meld manglende henting på e-post og telefon 

Du kan også melde fra om manglende henting i søket over. Søk opp adressen din i feltet, trykk på markøren når du har funnet riktig hentested i kartet, og velg «gi en tilbakemelding».

Er avfallsbeholderen full?

Du kan ikke sette igjen avfallet utenfor avfallsdunken, selv om avfallsdunken er full. Hvis avfallsdunken ofte blir full, trenger du kanskje større beholder eller hyppigere tømming. 

Hvis avfallet er for stort for åpningen til beholderne må du levere avfallet til en gjenbruksstasjon. Se alle gjenbruksstasjonene i Oslo.

Hageavfall

Sommeren 2019 kan enkelte beboere på Røa og Risløkka abonnere på henting av hageavfall hjemme hos seg selv, i perioden mai til og med september, som en del av en prøveordning. 

Det er som vanlig også mulig å levere hageavfall på et av hageavfallsmottakene.

Meld fra om forsøpling i parker eller offentlig plass

Du kan melde fra om forsøpling og klage på renhold i parker eller andre offentlige plasser via Bymelding/Bymiljøetaten.