Nytt høydesystem påvirker alle kart

Vi har gått over til nytt høydesystem: NN2000. Det nye høydesystemet påvirker alle våre kart, tegninger og kartdata.

Vann- og avløpsetaten endrer høydesystem fra Oslo lokal høyde (OLH) til Normal Null 2000 (NN2000). Høydetallet vil være 37 cm høyere enn etter det gamle systemet.

Hvordan påvirker overgangen deg?

Du må vite hvilket høydesystem du jobber i slik at du ikke blander gamle og nye høyder. Våre hovedledninger blir transformert, og vil derfor ha riktig NN2000 høyde (stedvise variasjoner i byggesonen i Oslo, fra 36, 5 cm til 39 cm. Se mer informasjon nedenfor). Eldre dokumenter og tegninger kan være i OLH.

Dersom du jobber i vårt gamle høydesystem OLH må du legge til 37 centimeter for at høydene skal stemme med høydene i NN2000.

Utregningsformel:

Gammel høyde i OLH + 37 centimeter = riktig høyde i NN2000

Krever ditt arbeid stor grad av nøyaktighet?

37 cm er et fasttall vi har definert. I praksis har vi stedvise variasjoner fra 36,5cm til 39,00cm i byggesonen i Oslo. For de aller fleste er det tilstrekkelig med 37 cm.
Kart over variabler.
NB! Vi har transformert vår hovedledningsdatabase med stedvise variasjoner.

Overgangsperiode

  • Alle nye prosjekter med oppstart etter 19.12.14, skal være i det nye høydesystemet NN2000. Kart er ferskvare, og vi tar ikke i mot gamle gjenbrukte kart etter overgangen til NN2000.
  • Alle påbegynte prosjekter med oppstart før 19.12.14 er i OLH. Vi anbefaler at dere fullfører prosjektet i OLH, og vi vil transformere disse etter overgangen.

NB! Husk å merke hvilket høyde- og koordinatsystem du leverer kartdataen i.

Merking av data

Vi har startet arbeidet med å merke data. Etter overgangen skal all data som sendes ut fra VAV, og som vi mottar, være merket med riktig høyde- og koordinatsystem.

Konkrete eksempler på hvordan vi vil merke ulike kart, tegninger og kartdata etter 19.12.14 kan du se i lenkene under: "Mer informasjon om hvordan overgangen påvirker kart, dokumenter og kartdata", nedenfor.

Oversikt over høyde- og koordinatsystem

  • Frem til overgangen 19.12.14: Høydesystem: Oslo lokal høyde, koordinatsystem: EUREF89 UTMsone32N
  • Etter overgangen 19.12.14: Høydesystem: NN2000, koordinatsystem: EUREF89 UTMsone32N

Mer informasjon om hvordan overgangen påvirker ulike kart, tegninger og kartdata

Stikkledningsdokumenter
Hovedledningskart (PDF) og vektordata (SOSI, DXF, SHAPE og DWG)

Du kan også kontakte kundeseksjonen for mer informasjon.