Hovedledningskart PDF (analoge kartdata) og vektordata (digitale kartdata)

Etter overgangen vil alle våre hovedledningskart vises og produseres i nytt høydesystem NN2000. Det vil si ca. 37 centimeter høyere enn i gammelt høydesystem OLH.

I våre hovedledningskart har vi transformert med stedvise variasjoner fra 36,5cm til 39,00cm i byggesonen i Oslo.

Merking av kartdata

Nytt høydesystem vil være merket på ulik måte avhenigig av hvilket filformat du arbeider med.

Merking av PDF (analoge kartdata)

I våre hovedledningskart vil det i PDF utskriftene stå høyde- og koordinatsystem nederst på siden.

Merking av vektordata (digitale kartdata, eks.SOSI, DWG, DXF og SHAPE)

Alle vektordata etter 19.12.14 vil være i høydesystem NN2000. Vektordataen skal ha opplysninger om høyde- og koordinatsystem i filnavnet eller filens hode.

Eksempel:

SOSI-fil: "...VERT-DATUM NN2000"
DWG-fil: "...situasjonskart_EUREF89-UTM32_NN2000.dwg"
Vektordata fra Underoslo.no

Henter du venktordata fra underoslo.no vil du få informasjon om høyde- og koordinatsystem i et eget vedlegg.