Stikkledningsdokumenter

Våre stikkledningsdokumenter er informasjon over private vann- og avløpsanlegg. Du kan blant annet finne: situasjonskart, bunnledningsplan, bestillingsskjema og besiktigelsesskjema (med stoppekran- og anborringsmål), profiltegninger og kumtegninger.

Alle stikkledningsdokumenter datert før 19. desember 2014

Alle stikkledningsdokumenter som er datert før 19.12.14 er i gammelt høydesystem OLH. Du må legge til 37 centimeter på høydene for at de skal stemme med høydegrunnlaget i hovedledningskartene (grunnkart o.l.) etter overgangen til nytt høydesystem (NN2000).

Utregningsformel: Gammel høyde i OLH + 37 centimeter = Riktig høyde NN2000

Alle stikkledningsdokumenter datert etter 19. desember 2014

Alle kart, tegninger og dokumenter som er merket med dato (fra og med 19.12.14) og høydesystem NN2000, er i høydesystem NN2000. Det vil kunne forekomme dokumenter i OHL datert etter 19.12.14 (dette skyldes en overgangsperiode hvor vi aksepterer dokumenter i begge høydesystemer).

Datomerking og høyde- og koordinatsystem finner du ulike steder i dokumentet avhengig av hvilket dokument du jobber med.