Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. april. Du søker da om driftstilskudd for påfølgende år.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Kriterier og prioriteringer

Du kan søke om tilskudd til administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål.

Vi gir ikke tilskudd til

 • institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter, innsamling som formål, eller virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet.

Forskrift

Forskrift om tildeling av driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter i Oslo kommune.

Slik søker du driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

 • 1Fyll ut elektronisk søknadsskjema

  Søknadsskjema er aktivt fra 1. mars.

  Alle spørsmål må besvares, og du vil få veiledning underveis. Vi anbefaler at alle relevante opplysninger for søknaden og eventuelle vedlegg er klare før du starter med å fylle ut søkndaden.

 • 2Legg ved alle obligatoriske vedlegg
  • Beskrivelse av formål og planer for virksomheten i påfølgende år.
  • Budsjett med finansieringsplan for påfølgende år.
  • Årsregnskap og -rapport for foregående år. Ved innsending av foreløpig årsberetning med årsregnskap skal endelige versjoner oversendes så snart disse foreligger.

Etter at du har sendt søknaden

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Geir Rege 
E-post: geir.rege@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 926 43 856