Det nye Tøyenbadet

Oslo kommune bygger et nytt og moderne badeanlegg på Tøyen. Det nye Tøyenbadet blir byens største badeanlegg og vil gi Oslo et nytt hovedbad for både idrett og publikum.

Tøyenbadet er stengt frem til det nye badet står ferdig. Det gamle Tøyenbadet rives og det nye badet bygges på samme tomt. Det nye Tøyenbadet vil etter planen stå ferdig i 2023.  

Hvordan blir det nye Tøyenbadet?

Det nye Tøyenbadet vil bestå av et innendørsbad med fire basseng, et stort utendørs badeanlegg, vannsklie inne og ute, kafeteria og flerbrukshall. Ulike badetemperaturer og store arealer med varierende vanndybder gir gode forhold for svømmeopplæring og forskjellige aktiviteter.

Utebadet vil ligge i parken mot sør, og deler av familiebassenget inne forlenges i et utebasseng som vil være åpent hele året. Flerbrukshallen i tilknytning til badeanlegget er tilrettelagt for innendørs ballidrett og får en spilleflate tilsvarende en håndballbane, 20 x 40 meter.

Fakta om det nye badet

 • Fire basseng innendørs
  • 50x25m svømmebasseng
  • 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • 9,5x12,5m varmtvannsbasseng
  • Ca 390m² familiebasseng
 • Utendørsbad
  • 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • Ca 600 m² vannflate med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng
  • Ca 60m² helårs utebasseng
 • Sklie inne og ute
 • 500 tribuneplasser inne
 • Fire etasjer
 • Bruttoareal: rundt 15 000 kvadratmeter

Det nye Tøyenbadet er under detaljprosjektering, og justeringer vil kunne forekomme.

Miljø og energi

 • Vi stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. 
 • Vi bruker tre i deler av bygget og en del av fyllmassen skal etter planen gjenbrukes til blant annet anleggsvei og for å gi bedre stigningsforhold for HC-parkering, gang- og sykkelveien.
 • Betong, armeringsjern og annet avfall som ikke gjenbrukes, sorteres før det leveres på godkjente avfallsmottak.   
 • Anlegget bygges som passivhus. Vi planlegger å videreføre fjernvarme som primær energiforsyning og ser på bruk av sekundærkilder som energibrønner og solenergi.
 • På taket blir det vegetasjon. Denne løsningen gjør nytte av regnvann og bidrar til å redusere overvann.
 • Renset regnvann planlegges brukt som bassengvann. Dette vil redusere bruken av vann fra det offentlige vann- og avløpsnettet.
 • Anleggsplassen blir fossilfri. Det betyr at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Hva skjer når?

 • Riving av dagens Tøyenbad og bygging av nytt badeanlegg samme sted ble vedtatt i Oslo bystyre 19. juni 2019
 • Gamle Tøyenbadet stengte dørene for godt ved utgangen av 2019
 • Tøyenbadet rives våren 2020
 • oppstart med grunnarbeid høsten 2020
 • vi planlegger å ferdigstille det nye Tøyenbadet sommeren 2023

Følg byggeprosessen via webkamera

Midlertidig bad på Økern

Oslo kommune bygger et midlertidig bad på Økern. Det midlertidige badet er et tilbud til idretten og innbyggere i perioden kommunen bygger det nye badeanlegget på Tøyen. Det midlertidige badet på Økern er planlagt ferdigstilt vinteren 2021.

Naboinformasjon

Her finner du aktuell naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

Ønsker du å motta naboinformasjonen på e-post, kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Følg saken

Hvor ligger badet?

Tøyenbadet ligger i Bydel Grünerløkka, og grensen mot Bydel Gamle Oslo. Besøksadressen er Helgesens gate 90.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er ansvarlig byggherre.

Involverte i prosjektet

 • Arkitekt: Asplan Viak AS
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
 • Rådgivende ingeniører: Asplan Viak AS
 • Samspillsentreprenør vannbehandling og stålbasseng: ENWA Badeanlegg AS
 • Riveentreprenør: AF Decom AS
 • Anleggsvei og riggplass: Dozerdrift AS
 • Grunnarbeider: Askim Entreprenør AS

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Prosjektansvarlig

Stian Gundersen

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4