Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Det nye Tøyenbadet

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Oslo kommune skal bygge et nytt og moderne badeanlegg på Tøyen. Med fire bassenger innendørs og et stort utendørs badeanlegg, vil det nye Tøyenbadet få en total vannflate på rundt 2 700 kvadratmeter, og bli Oslos største badeanlegg.

 

Det nye Tøyenbadet vil gi byen et hovedbad for både idrett og publikum.

Hvordan blir det nye Tøyenbadet?

Det eksisterende Tøyenbadet skal rives, og det nye anlegget skal oppføres på samme tomt. Det nye Tøyenbadet blir Oslos største badeanlegg. 

Anlegget vil bestå av et innendørsbad med fire bassenger samt et utendørsbad med tre bassenger. I tillegg blir det vannsklie både inne og ute, samt en kafeteria. Ulike badetemperaturer og store arealer med varierende vanndybder vil gi gode forhold for svømmeopplæring og varierte opplevelser. Utebadet i parken mot sør vil gi gode opplevelser i sommersesongen, og en liten del av familiebassenget inne forlenges i et utebasseng som vil være helårsåpent.

Det kommer også en flerbrukshall tilrettelagt for innendørs ballidrett tilknyttet badet. Denne hallen får en spilleflate på 20x40 meter, tilsvarende en håndballflate.

Det nye badet skal bidra til å forbedre bassengkapasiteten i Oslo, og gi byen et hovedbad for både idrett og publikum.

Fakta om det nye badet

 • Fire basseng innendørs
  • 50x25m svømmebasseng
  • 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • 9,5x12,5m varmtvannsbasseng
  • Ca 390m² familiebasseng
 • Utendørsbad
  • 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • Ca 600 m² multibasseng med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng
  • Ca 60m² helårs utebasseng
 • Sklie inne og ute
 • 500 tribuneplasser inne
 • Fire etasjer
 • Bruttoareal: rundt 15 000 kvadratmeter

Det nye Tøyenbadet er under detaljprosjektering, og justeringer vil kunne forekomme.

Miljø og energi

•    Energivennlig passivhus for idrettsanlegg
•    
Krav til miljøvennlig materialbruk, som gjør at vi vil bruke mye tre i deler av bygget.
•    Vi planlegger å videreføre fjernvarme som primær energiforsyning til det nye Tøyenbadet. I tillegg vurderer vi bruk av sekundærkilder som energibrønner og solenergi.
•    Det blir vegetasjon på takflaten, som fordrøyer nedbør og bidrar til å redusere overvann.
•    Vi planlegger å bruke renset regnvann til etterfylling av bassengene
•    Anleggsplassen blir fossilfri. Det betyr at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel

Hva skjer når?

 • Riving av dagens Tøyenbad og bygging av nytt badeanlegg samme sted ble vedtatt i Oslo bystyre 19. juni 2019
 • Dagens Tøyenbad ble stengt ved utgangen av 2019
 • Vi planlegger å rive dagens Tøyenbad første kvartal 2020
 • Vi planlegger å ferdigstille det nye Tøyenbadet sommeren 2023

Følg byggeprosessen via webkamera

Midlertidig bad på Økern

Vi skal bygge et midlertidig bad på Økern. Det midlertidige badet vil ta av for noe av underkapasiteten i perioden hvor kommunen river og bygger et nytt badeanlegg på Tøyen.

Naboinformasjon

Tøyenbadet er nå stengt, og det nærmer seg oppstart for prosjektet. Mandag 13. januar kom den første entreprenøren på plass for å starte sine arbeider. I begynnelsen av februar starter riveentreprenøren sine arbeider.

Her finner du oppdatert naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

Ønsker du å motta naboinformasjonen på e-post, kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Følg saken

Hvor ligger badet?

Tøyenbadet ligger i Bydel Grünerløkka, og grensen mot Bydel Gamle Oslo. Besøksadressen er Helgesens gate 90.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er ansvarlig byggherre.

Involverte i prosjektet

 • Arkitekt: Asplan Viak AS
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
 • Rådgivende ingeniører: Asplan Viak AS
 • Samspillsentreprenør vannbehandling og stålbasseng: ENWA Badeanlegg AS
 • Riveentreprenør: AF Decom AS
 • Anleggsvei og riggplass: Dozerdrift AS
 • Hovedentreprenør og sidestilte tekniske entrepriser: planlagt kontrahert i 2020

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Pressekontakt

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
974 08 707

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Stian Gundersen

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4