Det nye Tøyenbadet

Oslo kommune bygger et nytt og moderne badeanlegg på Tøyen.

Tøyenbadet er stengt 

Tøyenbadet er stengt i byggeperioden. Informasjon om andre svømmehaller i Oslo.

Hvordan blir det nye badet?

Det nye Tøyenbadet blir byens største badeanlegg og vil gi Oslo et nytt hovedbad for både idrett og publikum.

Badet bygges på den samme tomten som det gamle anlegget. Tøyenbadet er derfor stengt frem til det nye badet står ferdig.

Totalt vil det nye Tøyenbadet bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall. 

Det nye anlegget skal blant annet inneholde et innendørsbad med fire basseng, et stort utendørs badeanlegg, vannsklie inne og ute, stupetårn inne og ute, samt kafeteria. Ulike badetemperaturer og store arealer med varierende vanndybder gir gode forhold for svømmeopplæring og forskjellige aktiviteter.

Utebadet vil ligge i parken mot sør, og deler av familiebassenget inne forlenges i et utebasseng som vil være åpent hele året. Flerbrukshallen, som skal bygges i tilknytning til badeanlegget, er tilrettelagt for innendørs ballidrett og får en spilleflate tilsvarende en håndballbane på 20 x 40 meter.

Fakta om det nye badet

 • Fire basseng innendørs
  • 50 x 25 m svømmebasseng
  • 12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • 9,5 x 12,5 m varmtvannsbasseng
  • Ca. 390 m² familiebasseng
 • Utendørsbad
  • 12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5 m stup
  • Ca. 600 m² vannflate med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng
  • Ca. 60 m² helårs utebasseng
 • Sklie inne og ute
 • 500 tribuneplasser inne, hvorav 200 er sitteplasser
 • Fire etasjer
 • Netto funksjonsareal: rundt 16 000 kvadratmeter

Miljø og energi

 • Vi stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. 
 • Vi bruker tre i deler av bygget.
 • Vi gjenbruker fyllmassen til blant annet anleggsvei, og for å gi bedre stigningsforhold for ny gang- og sykkelvei, samt HC-parkering.
 • Betong, armeringsjern og annet avfall som ikke gjenbrukes, sorteres før det leveres på godkjente avfallsmottak.   
 • Anlegget bygges som energivennlig passivhus for idrettsanlegg, og vil bruke energibrønner som primær energiforsyning sammen med solenergi og fjernvarme som sekundære energikilder
 • På taket blir det vegetasjon. Denne løsningen gjør nytte av regnvann, og bidrar til å redusere overvann.
 • Vi planlegger å bruke renset regnvann som bassengvann. Dette vil redusere bruken av vann fra det offentlige nettet.
 • Anleggsplassen blir fossilfri. Det betyr at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Hva skjer når?

 • Rivning av dagens Tøyenbad og bygging av nytt badeanlegg samme sted ble vedtatt i Oslo bystyre 19. juni 2019.
 • Gamle Tøyenbadet stengte dørene for godt ved utgangen av 2019.
 • Rivningen av Tøyenbadet ble avsluttet i november 2020.
 • Grunnarbeidene startet opp i januar 2021.
 • Vi planlegger for at badet skal kunne brukes sommeren 2024, men det avhenger av hvor lang idriftsettelsesperiode det er behov for. Det er Bymiljøetaten som skal drifte badet etter at det er ferdigstilt. 

Følg byggeprosessen via webkamera

Naboinformasjon

Her finner du aktuell naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

Midlertidig bad på Økern

Oslo kommune har bygget et midlertidig bad på Økern. Økern bad er et tilbud til idretten og innbyggere i perioden kommunen bygger det nye badeanlegget på Tøyen. Badet ble ferdigstilt i mars 2021.

Følg saken

Hvor ligger badet?

Tøyenbadet ligger i Bydel Grünerløkka, og grensen mot Bydel Gamle Oslo. Besøksadressen er Helgesens gate 90.

Hvem er ansvarlig?

Oslobygg KF er ansvarlig byggherre.

Involverte i prosjektet

 • Prosjekt- og byggeledelse: Stema Rådgivning AS
 • Byggentreprenør: AF-Gruppen
 • Arkitekt/prosjekteringsgruppe: Asplan Viak AS 
 • Vannbehandling og stålbasseng: ENWA Badeanlegg AS
 • Rørleggerarbeider: Bærum Rørleggerbedrift 
 • Luftbehandling: Bravida Norge
 • Elektroarbeider: GK Elektro
 • Automatisering: SRO
 • Grunnarbeider: Askim Entreprenør AS

Følg Oslobygg

Kontakt oss

Seniorrådgiver kommunikasjon

Ingunn Olsen

Mobilnummer
90 55 77 53

E-post

Prosjektansvarlig

Stian Gundersen

E-post

Oslobygg KF

Telefon
2180 2180

E-post

Besøksadresse
Grenseveien 78 C, 0663 og Grensesvingen 7, 0661, Oslo