Det nye Tøyenbadet

Oslo kommune bygger et nytt og moderne badeanlegg på Tøyen.

Tøyenbadet er stengt

Tøyenbadet er stengt i byggeperioden. Informasjon om andre svømmehaller i Oslo.

Når åpner Tøyenbadet?

 • vi planlegger å ferdigstille det nye anlegget i 2024. Etter at badet er ferdigstilt og før det kan åpnes for publikum, vil det være behov for en periode hvor Oslobygg går gjennom det nye bygget med Bymiljøetaten som skal drifte det. Dette for å sikre en god drift fremover av det nye Tøyenbadet.
 • rivning av dagens Tøyenbad og bygging av nytt badeanlegg samme sted ble vedtatt i Oslo bystyre 19. juni 2019.
 • gamle Tøyenbadet stengte dørene for godt ved utgangen av 2019.
 • rivningen av Tøyenbadet ble avsluttet i november 2020.
 • grunnarbeidene knyttet til bygget startet opp i januar 2021, og ble avsluttet i november 2021.
 • grunnarbeidene for utebadet startet opp i juni 2022.

Hvordan blir det nye badet?

Det nye Tøyenbadet blir byens største badeanlegg og vil gi Oslo et nytt hovedbad for både idrett og publikum.

Badet bygges på den samme tomten som det gamle anlegget. Tøyenbadet er derfor stengt frem til det nye badet står ferdig.

Totalt vil det nye Tøyenbadet bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall.

Det nye anlegget skal blant annet inneholde et innendørsbad med fire basseng, et stort utendørs badeanlegg, vannsklie inne og ute, stupetårn inne og ute, samt kafeteria. Ulike badetemperaturer og store arealer med varierende vanndybder gir gode forhold for svømmeopplæring og forskjellige aktiviteter.

Utebadet vil ligge i parken mot sør, og deler av familiebassenget inne forlenges i et utebasseng som vil være åpent hele året. Flerbrukshallen, som skal bygges i tilknytning til badeanlegget, er tilrettelagt for innendørs ballidrett og får en spilleflate tilsvarende en håndballbane på 20 x 40 meter.

Fakta om det nye badet

 • Fire basseng innendørs
  • 50 x 25 m svømmebasseng
  • 12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • 9,5 x 12,5 m varmtvannsbasseng
  • Ca. 390 m² familiebasseng
 • Utendørsbad
  • 12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5 m stup
  • Ca. 600 m² vannflate med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng
  • Ca. 60 m² helårs utebasseng
 • Sklie inne og ute
 • 500 tribuneplasser inne, hvorav 200 er sitteplasser
 • Fire etasjer
 • Netto funksjonsareal: rundt 16 000 kvadratmeter

Miljø og energi

Det nye Tøyenbadet bygges med fremtidsrettede energiløsninger, og vil bli et av de mest moderne og energieffeektive badeanleggene i Norge.

 • vi stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning.
 • vi bruker tre i deler av bygget.
 • vi gjenbruker fyllmassen til blant annet anleggsvei, og for å gi bedre stigningsforhold for ny gang- og sykkelvei, samt HC-parkering.
 • betong, armeringsjern og annet avfall som ikke gjenbrukes, sorteres før det leveres på godkjente avfallsmottak.
 • anlegget bygges som energivennlig passivhus for idrettsanlegg.
 • energikonseptet inkluderer varmepumper, energibrønner, solenergi og fjernvarme, hvor energibrønner brukes som primær energiforsyning sammen med solenergi og fjernvarme som sekundære energikilder.
 • badet bygges med blågrønt tak, som fordrøyer og bidrar til å redusere overvann. I tillegg vil det blågrønne taket bidra til å bedre luftkvalitet og biologisk mangfold.
 • det nye badeanlegget vil gjenbruke renset regnvann som bassengvann, noe som vil redusere bruken av vann fra offentlig nett.
 • anleggsplassen er fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Det betyr at alle anleggsmaskiner er elektriske eller går på biodrivstoff.

Følg byggeprosessen via webkamera

Naboinformasjon

Her finner du aktuell naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

Midlertidig bad på Økern

Oslo kommune har bygget et midlertidig bad på Økern. Økern bad er et tilbud til idretten og innbyggere i perioden kommunen bygger det nye badeanlegget på Tøyen. Badet ble ferdigstilt i mars 2021.

Følg saken

Hvor ligger badet?

Tøyenbadet ligger i Bydel Grünerløkka, og grensen mot Bydel Gamle Oslo. Besøksadressen er Helgesens gate 90.

Hvem er ansvarlig?

Oslobygg KF er ansvarlig byggherre.

Bymiljøetaten er bestiller av anlegget, og skal drifte det nye Tøyenbadet etter at det er åpnet.

Involverte i prosjektet

 • prosjekt- og byggeledelse: Sweco
 • byggentreprenør: AF Gruppen
 • arkitekt/prosjekteringsgruppe: Asplan Viak AS
 • vannbehandling og stålbasseng: ENWA Badeanlegg AS
 • rørleggerarbeider: Bærum Rørleggerbedrift
 • luftbehandling: Bravida Norge
 • elektroarbeider: GK Elektro
 • automatisering: Nordomatic
 • grunnarbeider: Askim Entreprenør AS

Følg Oslobygg

Kontakt oss

Seniorrådgiver kommunikasjon
Ingunn Olsen
Mobil
Prosjektansvarlig
Stian Gundersen

Oslobygg KF

Telefon