Til innhold
Nye Tøyenbadet

Her finner du aktuell naboinformasjon om det nye Tøyenbadet.

 

Meld deg på nyhetsbrev.

April 2020

Rivingen av betong på det eksisterende Tøyenbadet er godt i gang, og snart er hele det gamle utebadet foran buen borte. Massene fra disse arbeidene vil samles i en haug foran buen for at maskinene skal klare å nå helt opp til toppen. Rivingen av buen er planlagt å starte i uke 18 og vil pågå i noen uker. I denne fasen vil støy tilta noe.

Januar og februar 2020

Tøyenbadet er nå stengt, og det nærmer seg oppstart for prosjektet.

Mandag 13. januar kom den første entreprenøren på plass for å starte sine arbeider. Området vil bli sikret med byggegjerder, og deretter starter graving av grøfter for omlegging av høyspentkabler, samt tilførsel av vann, avløp og strøm. Arbeidet vil i all hovedsak foregå innenfor byggegjerdene, som vil bli plassert like øst for gang- og sykkelsti på vestsiden av bygget. Det vil likevel bli nødvendig å grave gjennom gangveien og på nedsiden av stien, da tilkoblingspunkt for vann og avløp ligger på den andre siden av gangveien. Når vi graver gjennom gangveien, vil vi tilstrebe å gjenopprette fremkommelighet så raskt som mulig. Vi vil også snart starte planering for brakkerigg, som vil bli plassert i sørvestre hjørne av anleggsplassen. 

I begynnelsen av februar vil riveentreprenøren starte sine arbeider. Arbeidene vil i den første fasen i hovedsak foregå på innsiden av bygget med stripping og klargjøring for riving. Riveentreprenøren vil i denne fasen benytte Helgesens gate til å kjøre ut riveavfall fra serviceinngangen i nord. For å begrense miljøavtrykket, vil vi benytte rivemasser fra bygget til å opparbeide anleggsveien til Økernveien. Det betyr at anleggsveien ikke vil bli opparbeidet før en stund inn i riveprosjektet.

Oktober 2019

Vi avholdt informasjonsmøte for naboer 31. oktober. Her ble det informert om byggeprosjektet og arbeidene fremover.