Skoleutbygging i Oslo

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.