Til innhold

Skoleutbygging i Oslo

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.

Skolebyggprosjekter

Utdanningsetaten bestiller skolebyggene av Undervisningsbygg Oslo KF, som utvikler, bygger, drifter og forvalter de kommunela skolebyggene i Oslo. Gå til prosjektoversikten for skoler.

Skolebehovsplan 2018–2027

Gjeldende Skolebehovsplan 2018-2027 ble behandlet av bystyret i desember 2017 (PDF 2 MB). 

Skolebehovsplan 2019–2028

Byrådet legger fram sitt forslag til skolebehovsplan for 2019–2028 sammen med forslag til budsjett for 2019. Utdanningsetatens sitt forslag til skolebehovsplan 2019–2028 var på høring i mars, april og mai. Her finner du innkomne høringsforslag, Utdanningsetatens kommentarer til disse, konseptvalgutredninger og kvalitetssikring, samt Utdanningsetatens forslag til plan etter høring.

Krav til bygg

Les mer om sandard kravspesifikasjoner til formålsbygg.