Skoleutbygging i Oslo

Vil du hjelpe oss med en enkel brukertest?

Det tar 5 minutter:)

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.