Til innhold

Skoleutbygging i Oslo

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.

Skolebyggprosjekter

Utdanningsetaten bestiller skolebyggene av Undervisningsbygg Oslo KF, som utvikler, bygger, drifter og forvalter de kommunela skolebyggene i Oslo. Gå til prosjektoversikten for skoler.

Skolebehovsplanen

Gjeldende Skolebehovsplan 2016-2026 ble behandlet av bystyret i desember 2015 (PDF 7 MB). 

Ny skolebehovsplan

Byrådet har lagt fram sitt forslag til skolebehovsplan 2018–2027 som del av budsjettforslaget for 2018, med sikte på bystyrebehandling i desember 2017.

Finn Utdanningsetatens utkast til skolebehovsplan, høringsinnspill, og andre dokumenter relevante til skolebehovsplanen.