Til innhold

Skoleutbygging i Oslo

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.

Skolebyggprosjekter

Utdanningsetaten bestiller skolebyggene av Undervisningsbygg Oslo KF, som utvikler, bygger, drifter og forvalter de kommunela skolebyggene i Oslo. Gå til prosjektoversikten for skoler.

Skolebehovsplanen

Gjeldende Skolebehovsplan 2018-2027 ble behandlet av bystyret i desember 2017 (PDF 2 MB). 

Ny skolebehovsplan på høring

1. mars sendte Utdanningsetatens sitt forslag til skolebehovsplan 2019-2028 på høring (PDF 5 MB).

Høringsfristen er 24. mai.

Krav til bygg

Les mer om sandard kravspesifikasjoner til formålsbygg.