Til innhold

Skoleutbygging i Oslo

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.

Skolebyggprosjekter

Utdanningsetaten bestiller skolebyggene av Undervisningsbygg Oslo KF, som utvikler, bygger, drifter og forvalter de kommunela skolebyggene i Oslo. Gå til prosjektoversikten for skoler.

Skolebehovsplanen

Gjeldende Skolebehovsplan 2016-2026 ble behandlet av bystyret i desember 2015 (PDF 7 MB). 

Ny skolebehovsplan

Byrådet har lagt fram sitt forslag til skolebehovsplan 2018–2027 som del av budsjettforslaget for 2018, med sikte på bystyrebehandling i desember 2017.

Finn Utdanningsetatens utkast til skolebehovsplan, høringsinnspill, og andre dokumenter relevante til skolebehovsplanen.