Til innhold

Skoleutbygging i Oslo

Forslag til ny skolebehovsplan 2018-2027 på høring

Høringsperioden varer fram til 15. juni.

Hva skjer etter høringsperioden?

Utdanningsetaten vil på bakgrunn av høringsinnspill oversende endelig forslag til skolebehovsplan til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Byrådet legger fram sitt forslag til skolebehovsplan 2018–2027 i september som del av budsjettforslaget for 2018, med sikte på bystyrebehandling i desember 2017.

Dersom det er nødvendig bør høringsinstansene distribuere høringsutkastet videre innen egen virksomhet eller enhet, og samordne innspillene. Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Gjeldende skolebehovsplan og skolebyggprosjekter

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen. Gjeldende Skolebehovsplan 2016-2026 ble behandlet av bystyret i desember 2015 (PDF 7 MB).

Utdanningsetaten bestiller skolebyggene av Undervisningsbygg Oslo KF, som utvikler, bygger, drifter og forvalter de kommunale skolebyggene i Oslo.

Oversikt over pågående skolebyggprosjekter (rehabilitering og nybygg) i Oslo kommune

Gå til prosjektoversikten for skoler.