Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer.

Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men skal også bidra til høy kvalitet i opplæringen både på grunnskolen og i videregående skole. Ny skolebehovsplan legges frem annenhvert år.

Pågående utredninger for skoleprosjekter
– høringsnotat

Utdanningsetaten satser på tidligere medvirkning i utvikling av nye skoleprosjekter. Gjeldende skolebehovsplan ble vedtatt av bystyret 16. februar 2022. Derfor brukes årets høringsperiode til å få innspill til pågående utredninger.

Årets høring av skoleprosjekter i Oslo begrenses til nye tiltak og prosjekter under utredning. Hensikten er å sikre bedre medvirkning og tidlig involvering . Dette vil gi et fyldigere grunnlag til anbefalinger i pågående utredningsarbeid. Når det gjelder behov og kapasitet vises det til gjeldende plan, vedtatt i februar i år.

Innspillene vil samles og vurderes i forbindelse med de pågående utredningene. Alle høringsinstanser vil få svar på sine innspill.

Oppsummering av høringen

Høringen er nå avsluttet.
Du kan lese oppsummeringsnotatet og alle høringsinnspill under.

Kontakt oss ved spørsmål

Spørsmål kan sendes til skolebehovsplanen@osloskolen.no

Skolebehovsplan 2022-2031

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2022-2031 (PDF) ble vedtatt av bystyret i februar 2022.

Leseveileder for skolebehovsplan (PDF)

Har du spørsmål om eldre skolebehovsplaner, kan du kontakte Utdanningsetaten på skolebehovsplanen@osloskolen.no