Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer.

Høring av Skolebehovsplan 2025-2044 utgår

Høringen av Skolebehovsplan 2025-2044 utgår. Det betyr at det ikke vil bli lagt fram en skolebehovsplan i år. Dette er blitt besluttet av byrådet.

Det tas sikte på å fremme en ny skolebehovsplan i 2025. Denne planlegges sendt på høring våren 2025.

Inntil ny plan er vedtatt gjelder Skolebehovsplan 2022-2031.

Spørsmål kan sendes til skolebehovsplanen@osloskolen.no

Skolebehovsplan 2022-2031

Byrådets Skolebehovsplan 2022-2031 - oppdatering lagt frem i forbindelse med nytt budsjettforslag for 2023, 21. september 2022 (PDF).

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2022-2031 (PDF) ble vedtatt av bystyret i februar 2022.

Leseveileder for skolebehovsplan (PDF)

Har du spørsmål om eldre skolebehovsplaner, kan du kontakte Utdanningsetaten på skolebehovsplanen@osloskolen.no