Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer.

Ny innretning på skolebehovsplanen fra 2024

Skolebehovsplanen har tidligere vært lagt frem annet hvert år, og gitt en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen. Tidligere skolebehovsplaner har hatt en strategisk del og en handlingsplan for å møte skolebehovet. Nå skal planen deles i to. Hvert fjerde år skal det avgis en overordnet strategisk skolebehovsplan. Tiltakene skal inn i årlige handlingsplaner som en del byrådets budsjettforslag.

Den nye strategiske skolebehovsplanen skal legges frem for bystyret senest høsten 2024.

Høringsdokumentet vil legges ut på denne nettsiden. Inntil ny plan er vedtatt gjelder Skolebehovsplan 2022-2031.

Spørsmål kan sendes til skolebehovsplanen@osloskolen.no

Meld deg gjerne på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om arbeidet med skolebehovsplanen.

Skolebehovsplan 2022-2031

Byrådets Skolebehovsplan 2022-2031 - oppdatering lagt frem i forbindelse med nytt budsjettforslag for 2023, 21. september 2022 (PDF).

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2022-2031 (PDF) ble vedtatt av bystyret i februar 2022.

Leseveileder for skolebehovsplan (PDF)

Har du spørsmål om eldre skolebehovsplaner, kan du kontakte Utdanningsetaten på skolebehovsplanen@osloskolen.no