Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer.

Høringsvarsel av Skolebehovsplan 2025-2044

Skolebehovsplan 2025-2044 er planlagt sendt på høring onsdag 10. april, med høringsfrist fredag 07. juni. Planen blir publisert på denne nettsiden.

Inntil ny plan er vedtatt gjelder Skolebehovsplan 2022-2031.

Spørsmål kan sendes til skolebehovsplanen@osloskolen.no

Skolebehovsplan 2022-2031

Byrådets Skolebehovsplan 2022-2031 - oppdatering lagt frem i forbindelse med nytt budsjettforslag for 2023, 21. september 2022 (PDF).

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2022-2031 (PDF) ble vedtatt av bystyret i februar 2022.

Leseveileder for skolebehovsplan (PDF)

Har du spørsmål om eldre skolebehovsplaner, kan du kontakte Utdanningsetaten på skolebehovsplanen@osloskolen.no