Skoleutbygging i Oslo

Alle skoleutbyggingsprosjektene i Oslo er vedtatt av bystyret i skolebehovsplanen.

Skolebyggprosjekter

Utdanningsetaten bestiller skolebyggene av Oslobygg KF som forvalter, drifter, rehabiliterer, bygger og utvikler de kommunale skolebyggene i Oslo. Gå til prosjektoversikten for skoler.

Skolebehovsplanen for Oslo

Les mer om skolebehovsplanen.

Krav til bygg

Les mer om standard kravspesifikasjoner til formålsbygg.