Om skolestart

Alle barn skal føle seg trygge og velkommen på skolen. Vi som jobber i Osloskolen og foreldre skal samarbeide for at barna får en god start og trives på skolen.

Tildeling av skoleplass

Skolen tar kontakt med alle barn og foresatte sommeren før dere starter. Her kan du lese om innskriving og tildeling av skoleplass i Osloskolen.

Innskrivingsdag, førskoledag og besøk på skolen

For at du skal få svar på noen spørsmål og for at skolen skal oppleves som et trygt og godt sted å være, inviterer skolen alle barn og foresatte til innskrivingsdag i desember/januar og førskoledag i mai/juni. I tillegg vil de fleste barna få mulighet til å besøke nærskolen sammen med barnehagen.

Før skolestart er det lurt at dere:

 • leser mye for barnet
 • snakker med barnet om hva ordene betyr
 • spiller spill med barnet, teller og venter på tur
 • lærer barnet å kle på seg selv
 • lærer barnet å gå på do alene

Første skoledag

Første skoledag blir elevene ropt opp og møter læreren sin. Det er vanlig at foresatte er til stede. Mange skoler starter dagen i skolegården eller i klasserommet hvor foreldrene er med, og har deretter en time eller to med bare elevene. Dette vil dere få informasjon om fra skolen.

Hvilken klasse skal barnet mitt gå i og når får vi beskjed?

De fleste får vite hvilken klasse barnet skal gå i omtrent en uke før skolestart. Noen skoler deler barna inn i grupper de første ukene, før klassene blir fastsatt.

Aktivitetsskolen (AKS)

Ofte starter barnet på AKS før det starter på skolen. AKS er et tilbud fra skolen for barn før og etter skoletid. AKS åpner 1. august. Alle førsteklassinger får gratis deltidsplass på AKS. Husk at du må søke om plass selv om det er gratis.

Hva og hvordan skal elevene lære?

De første skoleårene skal barnet ditt lære å lese, skrive og regne. Gjennom lek og fysisk aktivitet skal barnet også lære seg praktiske ferdigheter som å tegne og svømme. Han eller hun skal også lære seg å samarbeide, lytte til andre, uttrykke sine tanker og meninger og være en god klassevenn.

Fagene på 1. og 2. trinn

 • Norsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Kroppsøving
 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Minoritetsspråklige elever

Har barnet ditt et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan han eller hun få ekstra opplæring i norsk eller morsmålet sitt. Det er tre typer ekstra opplæring. Les mer om tilbud til minoritetsspråklige elever her.

Hvis dere har samisk bakgrunn

Har dere eller barnet ditt samisk bakgrunn, har han eller hun rett på undervisning i eller på samisk. Les mer og søk om samisk opplæring.

Hvis barnet ditt har spesielle behov

Barn lærer forskjellig, og det skal skolen legge til rette for med variert og tilpasset undervisning. Noen barn trenger mer tilpassing eller støtte enn skolen kan gi i den vanlige undervisningen. Det heter spesialundervisning. Her kan du lese mer om spesialundervisning og PPT.

Et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det betyr blant annet at barnet ditt skal oppleve å høre til og være en del av et fellesskap.

Alle voksne på skolen har plikt til å passe på at barna har det bra. Hvis barnet ditt ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, er det viktig at skolen får beskjed.

Du kan snakke med lærer, medarbeidere på AKS, helsesykepleier, skolens ledelse eller en annen ansatt på skolen. Rektor skal sørge for at barnet ditt får hjelp. Hvis ikke barnet får det bedre, eller du opplever at skolen ikke følger opp med gode tiltak, kan du klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Skolen har en handlingsplan for et godt skolemiljø og et skolemiljøutvalg som består av ansatte, foreldre og elever. Se hva skolen din skriver om skolemiljø på nettsiden sin.

I Oslo har vi også et mobbeombud. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak og har taushetsplikt.

Skolehelsetjeneste

Alle skoler har skolehelsetjeneste. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Foreldre kan også ta kontakt. I 1. klasse tilbyr skolehelsetjenesten en skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier. Les mer om skolehelsetjenesten her eller på skolens egen nettside.

Beskjeder fra skolen

Når barnet har startet på skolen kan du laste ned appen “Skolemelding”. I den kan du sende og få meldinger fra barnets lærer, og du kan si fra om fravær. Les mer om Skolemelding her.

På nettsiden til skolen kan du logge deg inn i “Skoleplattform Oslo”. Der finner du de samme meldingene som i “Skolemelding”. Du kan også se oversikt over fravær, fag og vurderinger.
Skolene har egne nettsider med nyheter og informasjon om skolen.

Svømmeopplæring

Svømmeopplæringen er en del av faget kroppsøving. Begynnelsen av opplæringen har til hensikt at barnet skal kunne leke og utføre grunnleggende øvelser som å dykke og flyte i vann. Skolen og hjemmet har et felles ansvar for at elevene blir tilvent vann og lærer å svømme. Før svømmeopplæringen på skolen starter er det lurt om dere gjennom lek har øvd hjemme på å få vann i ansiktet og blåse ut luftbobler under vann, slik at barnet er vant med vann og føler seg trygt.

Skolestartbrosjyre