Til innhold

Undervisning i samisk

Nordsamisk

Kampen skole tilbyr undervisning i nordsamisk som første- og andrespråk. Tilbudet gjelder for både grunnskolen og videregående skole.

For mer informasjon og påmelding til tilbudet kontakt Kampen skole.

Sørsamisk og lulesamisk

For elever som ønsker opplæring i lulesamisk og sørsamisk tilbys fjernundervisning. Tilbudet er gratis og koordineres av Fylkesmannen i Nordland. Utdanningsetaten dekker kostnader for elever som deltar på språk- og kultursamlinger i sør- og lulesamiske områder.

Ytterligere informasjon

Spørsmål om undervisning i samisk kan rettes til Kampen skole eller Utdanningsadministrasjonen ved avdeling for elevforvaltning og planlegging på telefon 23 46 71 14 eller epost postmottak@ude.oslo.kommune.no.