Tilbud til minoritetsspråklige elever

Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

  • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk.
  • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.
  • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål.

Særskilt språkopplæring i videregående opplæring

Søknadsfrist er 1. februar.

Se all informasjon for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring hos vilbli.no

Særskilt språkopplæring for privatskoler

Elever som er går på privatskoler og er folkeregistrert i Oslo kan ha rett på særskilt språkopplæring.

Se all informasjon om særskilt språkopplæring for privatskoler

Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

  • 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen.
  • 3.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i mottaks-/alfabetiseringsgruppe.
  • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen, i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller ved Språksenteret på Sofienberg.

Nærskolen kartlegger nyankomne elever på 1. og 2. trinn, og Språksenteret kartlegger nyankomne elever på 3.-10. trinn.

Tilbud til nyankomne elever i alderen 16-19 år

Blindern videregående skole gir tilbud om gratis norskopplæring for ungdom i alderen 16-19 år.

  • Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge og ha bostedsadresse i Oslo.
  • Oslo voksenopplæring servicesenter kartlegger søkerne og sender resultatet av kartleggingen til Blindern videregående skole. Blindern videregående skole ringer søkere som får plass for å informerer om når norskopplæringen starter.
  • Søk om plass på Oslo voksenopplæring servicesenter.

Kontaktinfo Oslo voksenopplæring servicesenter:

Åpningstider:

Mandag: 12–18

Tirsdag–torsdag: 10–15

Telefontid: 9–12

Innhold i opplæringen

Opplæringen skal forberede elevene på videre utdanning i Norge. Undervisningen består av 20 timer norsk, 4 timer matematikk, 2 timer engelsk, 2 timer naturfag og 2 timer kroppsøving i uka.

Kurset følger Utdanningsdirektoratets "Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter".

Sted

Norskopplæringen holder til i Sognsveien 80,0855 Oslo.

Mottaks- og alfabetiseringsgrupper

Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet. Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet

Tabellene nedenfor viser antall plasser ved skolene, ikke antall ledige plasser.

Mottaksgrupper barnetrinn (totalt 533 plasser)

Mottaksgrupper ungdomstrinn (totalt 411 plasser)

Alfagrupper barnetrinn (totalt 139 plasser)

Alfagrupper ungdomstrinn (totalt 45 plasser)

Adapted language education

A summary of adapted language education can be found in the following languages: