Til innhold

Tilbud til minoritetsspråklige elever

Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole.

  • Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk.
  • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.
  • Morsmålsopplæring er opplæring i elevens eget morsmål.

Særskilt språkopplæring i videregående opplæring

Søknadsfrist er 1. februar. 

Se all informasjon for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring hos vilbli.no

Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

  • 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen.
  • 3.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i mottaks-/alfabetiseringsgruppe.
  • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen, i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller ved Språksenteret på Sofienberg.

Nærskolen kartlegger nyankomne elever på 1. og 2. trinn, og Språksenteret kartlegger nyankomne elever på 3.-10. trinn.

Mottaks- og alfabetiseringsgrupper

Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet. Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet

Tabellene nedenfor viser antall plasser ved skolene, ikke antall ledige plasser.

Mottaksgrupper barnetrinn
SkolerAntall plasser
Bjørndal skole24
Bolteløkka skole24
Bryn skole24
Gamlebyen skole24
Grefsen skole12
Grorud skole12
Haugenstua skole24
Hasle skole24
Ila skole16
Kampen skole12
Lakkegata skole36
Lusetjern skole12
Møllergata skole36
Rommen skole36
Rødtvet skole12
Sinsen skole24
Smestad skole12
Tiurleiken skole24
Toppåsen skole24
Totalt antall plasser412

 

Mottaksgrupper ungdomstrinn
SkoleAntall plasser
Engebråten skole30
Fyrstikkalléen skole15
Haugerud skole30
Holmlia skole30
Jordal skole30
Marienlyst skole30
Tokerud skole30
Uranienborg skole15
Vetvet skole30
Øraker skole15
Totalt antall plasser255

 

Alfagrupper barnetrinn
SkoleAntall plasser
Grefsen skole12
Grorud skole12
Hasle skole12
Ila skole4
Kampen skole24
Lusetjern skole12
Rødtvet skole12
Smestad skole12
Toppåsen skole12
Totalt antall plasser112

 

Alfagrupper ungdomstrinn
Alfagrupper ungdomstrinnAntall plasser
Fyrstikkalléen skole15
Skullerud skole15
Øraker skole15
Totalt antall plasser45

Adapted language education

A summary of adapted language education can be found in the following languages: