Mobbeombudet

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under bystyret. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker.

Les mer om hva slags hjelp elever i skolen har krav på, og hva du kan gjøre hvis du, barnet ditt, eller andre blir mobbet.

Les mer om mobbing i barnehagen

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen eller i barnehagen. Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd til barn/foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen i forbindelse med at barnet blir mobbet
  • veilede i fastlåste konflikter
  • gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

Mandat for mobbeombudet i Oslo kommune

Kontakt

Telefon

990 81 147

E-post

mobbeombudet@oslobystyre.no

For saker som angår videregående skole kan du kontakte Elev- og lærlingombud Sofie Haug Changezi på e-post: elevombudet@oslobystyre.no

Kontakt

Mobbeombudet har for tiden begrenset tilbud og kapasitet. Vi anbefaler deg å ta kontakt per telefon i telefontiden: torsdager mellom 09.00 – 15.00.
Postadresse:
Mobbeombudet i Oslo
0037 OSLO Rådhuset