Mobbeombudet

Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker. Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under bystyret.

Henrik Raustøl er ansatt som nytt mobbeombud og starter i stillingen 1. juni 2023.

Les mer om hva slags hjelp elever i skolen har krav på, og hva du kan gjøre hvis du, barnet ditt, eller andre blir mobbet.

Les mer om mobbing i barnehagen

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen eller i barnehagen. Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd til barn/foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen i forbindelse med at barnet blir mobbet
  • veilede i fastlåste konflikter
  • gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

Mandat for mobbeombudet i Oslo kommune

Kontakt

Telefon

99 08 11 47

Telefonen er bemannet:

  • torsdag 2. mars kl. 09.00 – 15.00
  • torsdag 16. mars kl. 09.00 – 15.00
  • torsdag 23. mars kl. 09.00 – 15.00
  • torsdag 30. mars kl. 09.00 – 15.00
  • torsdag 20. april kl. 09.00 – 15.00
  • torsdag 27. april kl. 09.00 – 15.00
  • torsdag 11. mai kl. 09.00 – 15.00

E-post

Du kan også sende e-post utenom telefontiden til mobbeombudet@oslobystyre.no

For saker som angår videregående skole kan du kontakte elev- og lærlingombud Sofie Haug Changezi på e-post: elevombudet@oslobystyre.no

Kontakt

Mobbeombudet har for tiden begrenset tilbud og kapasitet. Vi anbefaler deg å ta kontakt i telefontiden.

Postadresse:
Mobbeombudet i Oslo
0037 OSLO Rådhuset