Om fag- og svenneprøven

Prøven avlegges enten i lærebedriften eller på en egen prøvestasjon for faget.

Når kan du ta prøven?

For lærlinger gjelder følgende:

  • Når læretida nærmer seg slutten blir du meldt opp til fag- eller svenneprøve. Du kan ta prøven tidligst tre måneder før læretida er slutt. For å ta prøven må du ha bestått nødvendig teori.
  • Lærebedriften har ansvar for å melde deg opp til prøve i rett tid.
  • Dersom du stryker, kan du melde deg opp til ny prøve innen seks måneder fra prøvedato. Kostnadene ved prøva dekkes av Utdanningsetaten, og kontrakten med bedriften kan forlenges.

  • Stryker du denne andre gangen, må du melde deg opp som praksiskandidat for å ta prøva en tredje gang. Du finner mer info om praksiskandidatordninga og praksiskrav her.

For praksiskandidater gjelder følgende:

Koster det noe?

  • For lærlinger dekker lærebedriften og Utdanningsetaten kostnadene ved prøven og ett ekstra forsøk, deretter må man betale prøva selv.
  • Praksiskandidater må selv betale for prøven.

Hvem bedømmer prøven?

Prøvenemnda i faget godkjenner og bedømmer prøva. Les mer om prøvenemnda.

Utdeling av fag- og svennebrev

Når du har bestått fagprøven eller svenneprøven, får du fag-/svennebrevet ditt på fag- og svennebrevutdelingen. Les mer om utdeling av fag- og svennebrev.

Dersom du har mistet fagbrevet eller svennebrevet ditt, kan du bestille fag- eller svennebrev og få det i posten.

Bestill fag- eller svennebrev

Lommefagbevis

Fyll ut bestillingsskjema dersom du ønsker fag- eller svennebeviset i kortformat. Leveringstid er cirka to måneder.

Last ned bestillingsskjema (PDF)

Oversettelse av fagbrev eller svennebrev

Senter for internasjonalisering av utdanning her fagbeskrivelser på engelsk. Du finner disse beskrivelsene her.

SiU har også andre ressurser for deg som trenger å dokumentere ferdighetene dine i Europa. Dette finner du under sidene om Europass.

Klage på fag- eller svenneprøve

Du kan klage på fagprøven eller svenneprøva dersom du har fått karakteren ikke bestått. Klagen må sendes inn innen tre uker fra mottatt melding om ikke bestått.

Det er hovedsakelig to typer klager, formell eller faglig. Du kan også sende en todelt klage som består av begge.

Når vi mottar klagen vurderes den opp mot det som står i begrunnelsen fra prøvenemnda for ikke bestått. Derfor er det viktig at du venter med å sende inn klagen til du har mottatt ikke-bestått protokoll med begrunnelse.

Slik sender du klagen

Du kan sende inn klage for "ikke bestått" resultat ved å benytte elektronisk klageskjemaet.

Klageskjema

Finn utdrag av forskriften og klageprosedyren.