Til innhold

Mobbeombudet

Kontakt

Telefon

918 68 787

E-post

Postadresse

Mobbeombudet i Oslo c/o Akershus fylkekommune. Pb. 1200 Sentrum, 0107 OSLO

Besøksadresse

Schweigaards gate 10, 0185 OSLO

Mobbeombudet holder til i 4. etasje.

Om Mobbeombudet

Kjerstin Owren er ansatt som mobbeombud i Oslo kommune. 

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under bystyret. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker. 

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen eller i barnehagen. Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd til barn/foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen i forbindelse med at barnet blir mobbet
  • veilede i fastlåste konflikter 
  • gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

Les mer om hva slags hjelp elever i skolen har krav på, og hva du kan gjøre hvis du, barnet ditt, eller andre blir mobbet.

Les mer om mobbing i barnehagen