Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt?

Er boligen du bor i verdt mindre enn 5,7 millioner kroner, skal du sannsynligvis ikke betale eiendomsskatt for 2021. 

Eiendomsskatteseddel

Hvis du skal betale eiendomsskatt, får du en eiendomsskatteseddel med det du skal betale i eiendomsskatt. Eiendomsskatteseddelen finner du i meldingsboksen på Min side.

Vi sender ut eiendomsskatteseddelen mellom 15. og 28. februar hvert år. Du får beskjed når din er klar.

Borettslag

Borettslag får eiendomsskatt for hele borettslaget. Bor du i borettslag får du derfor ikke eiendomsskatteseddel fra kommunen.

Har du spørsmål om eiendomsskatten for din andel, må du ta kontakt med styret i borettslaget ditt.

Betale eiendomsskatt

All informasjon om betaling av eiendomsskatt, fakturaer og forfallsdatoer finner du på Faktura og betaling.

Boliger og fritidsboliger

I tabellen under finner du estimert eiendomsskatt per år for boliger i forskjellige prisintervaller.

Tabellen kan brukes som en pekepinn på hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Under tabellen finner du en nærmere forklaring på hvordan vi beregner eiendomsskatten og hva boligverdi er.

Eiendomsskatt per år for 2021
Boligverdi*EiendomsskattegrunnlagEstimert eiendomsskatt per år
5,71 mill. eller lavere4 mill. eller lavereIngen eiendomsskatt
6 mill.4,2 mill.600 kr
7 mill.4,9 mill.2700 kr
8 mill.5,6 mill.4800 kr
10 mill.7 mill.9000 kr
15 mill.10,5 mill.19 500 kr
20 mill.14 mill.30 000 kr

*boligverdi er tilnærmet lik boligens markedsverdi

Slik beregner du eiendomsskatten

For boliger og fritidsboliger er eiendomsskatten 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget minus bunnfradraget. Bunnfradraget for 2021 er på inntil 4 millioner kroner.

Eiendomsskatten beregnes etter denne formelen:

(Eiendomsskattegrunnlag – bunnfradrag) x 0,003 = eiendomsskatt per år

  1. Hva er eiendomsskattegrunnlaget?
    • For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten, er eiendomsskattegrunnlaget for 2021 70 prosent av boligverdien. De fleste boliger har boligverdi fra Skatteetaten.
    • For boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten og for fritidsboliger, er eiendomsskattegrunnlaget 70% av taksten fra kommunen for 2021.
  2. Hva er bunnfradrag?
  3. Eiendomsskatten er 3 promille av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget og bunnfradraget.
Regneeksempel for boliger
Boligverdi3 600 000 kr5 710 000 kr9 000 000 kr
Eiendomsskattegrunnlag*2 520 000 kr3 997 000 kr6 300 000 kr
Bunnfradrag- 2 520 000 kr **- 3 997 000 kr- 4 000 000 kr
Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt0 kr0 kr2 300 000 kr
Eiendomsskatt (3 promille av grunnlaget for beregning)0 kr0 kr6 900 kr

*Eiendomsskattegrunnlag er 70 % av boligverdien fra Skatteetaten, eller av eiendomsskattetaksten fra kommunen.

**Bunnfradraget er maksimalt 4 mill. kroner, og er begrenset til eiendomsskattegrunnlaget.

Boligverdi

Boligverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligen din.

Boligverdien finner du i skattemeldingen under forklaringen til post 4.3.2 Boligopplysninger. Husk å legge sammen boligverdiene hvis det er flere som eier boligen sammen.

Eiendomsskatten for 2021 er beregnet med boligverdien i skattemeldingen for 2019.

Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det betyr at det heller ikke påvirker eiendomsskatten.

Les mer om boligverdi hos Skatteetaten.

Mener du boligverdien er feil?

Boligverdien skal være tilnærmet lik boligens markedsverdi. Hvis du mener boligverdien er feil, kan du sende endringsmelding til Skatteetaten.

Boligverdien er beregnet ut fra boligens areal (P-rom), byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om solgte boliger i kommunen.

Næringseiendom og ubebygd tomt

  1. Vi takserer eiendommen/tomten og fastsetter eiendomsskattegrunnlaget.
  2. Eiendomsskatten er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget.
  3. Det er ingen bunnfradrag for næringseiendom og ubebygd tomt.

Eiendomsskattegrunnlag x 0,003 = eiendomsskatt per år

Dersom eiendommen består av flere typer (for eksempel både bolig og næring), er det fastsatt egen verdi for hver type.

For næringseiendom hvor det er festeforhold er eiendomsskatten fordelt forholdsmessig mellom fester og bortfester i henhold til Retningslinjer for taksering av næringseiendom (PDF). Dette finner du nærmere forklart på eiendomsskatteseddelen din.

Lover og forskrifter