Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Noen endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen. Dere søker eller melder fra om endringer ved å fylle ut søknad om endring på Min side. Der finner dere også en oversikt over alle gyldige bevillinger som er knyttet til organisasjonsnummeret dere representerer.

Her søker dere om endringer

Dere må søke eller melde fra om endringer hvis:

 • Stedet har fått ny styrer.
  Hvis ny styrer har bestått kunnskapsprøven et annet sted enn i Oslo, må dere legge ved bevis på bestått kunnskapsprøve.

 • Stedet har fått ny stedfortreder.
  Hvis ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven et annet sted enn i Oslo, må dere legge ved bevis på bestått kunnskapsprøve.

 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen.
  Hvis ny daglig leder har bestått etablererprøven et annet sted enn i Oslo, må dere legge ved bevis på bestått etablererprøve.

 • Stedet har fått nytt navn.

 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling.
  Hvis det er et aksjeselskap må dere legge ved aksjeeierbok. Søknaden finner dere under informasjon om selskapet på Min Side.

 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskap som direkte eller indirekte har eierandeler i selskapet som har bevilling.

 • Det gjøres endringer i personkretsen som har vesentlig innflytelse på selskapet eller på driften av serveringsstedet eller salgsstedet.

 • Dere endrer selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.
  Da må dere søke om ny bevilling. Dere kan søke om ny bevilling her.

 • Arealet hvor det skal serveres mat eller drikke utvides inne eller på uteserveringen.
  Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet.
  Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  Hvis dere har salgsbevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.

 • Dere har bevilling inne og ønsker uteservering.
  Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet.
  Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved tegning som viser det nye arealet, og tillatelse fra grunneier som viser at arealet kan benyttes til uteservering, for eksempel leiekontrakt.

 • Dere ønsker utvidet åpnings- og skjenketid ved et skjenkested.
  Steder som bare har serveringsbevilling behøver ikke å søke om utvidet åpningstid. De kan holde døgnåpent.

 • Dere ønsker å endre konsept, for eksempel hvis dere driver restaurant og vil endre driften til nattklubb.

 • Virksomheten legges ned eller opphører.
  Dette må dere gi oss beskjed om så snart datoen for nedleggelse eller opphør er klar.

Dere behøver ikke sende oss meldinger om:

 • Adresseendringer i selskapet som har bevillingen.
 • Endring av selskapets navn.
 • Endring av styreleder og daglig leder i selskapet som har bevilling.​​