Søke bevilling eller gjøre endringer

Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke Næringsetaten om dette. Du kan ikke endre driften før Næringsetaten har fattet vedtak om endring.

Her søker du om endringer

Du må søke om endringer hvis:

 • Selskapet endrer eiere eller gjør endringer i eierandeler

  Hvis det er et aksjeselskap, må du legge ved aksjeeierbok. Søknaden finner du under informasjon om foretaket på Min Side.

 • Du utvider arealet inne eller ute

  • For serveringsbevilling: Da må du legge ved en beskrivelse av arealet.
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • For salgsbevilling: Da må du legge ved beskrivelse av arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
    
 • Du har bevilling inne, og søker om uteservering
  • For serveringsbevilling: Da må du legge ved beskrivelse av arealet
  • For serverings- og skjenkebevilling: Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter
 • Du søker om utvidet tid inne og ute
  Da er det ingen krav til dokumentasjon.

  (Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute).
   
 • Stedet har fått ny daglig leder for en serveringsbevilling
  Da må du legge ved bekreftelse på at ny daglig leder har bestått etablererprøven.
   
 • Stedet har fått ny styrer
  For salgs- og skjenkebevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny styrer har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven.
   
 • Stedet har fått ny stedfortreder
  For salgs- og skjenkebevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes det ikke som en endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling her.