Gratis veiledning i alkoholloven og skjenkeproblematikk

Oslo kommune jobber for en trygg by med seriøs utelivsdrift.

Samarbeid og dialog

Godt samarbeid med utelivsbransjen er viktig for å få dette til. Vi ønsker dialog med dere som jobber i bransjen, og tilbyr gratis veiledning innen alkoholloven og skjenkeproblematikk.

Vi kommer gjerne til skjenkestedet på et personalmøte eller for et møte med ledelsen. Vi kan også gi råd og veiledning før oppstart av et skjenkested.

Avtal tid for veiledning

Send en e-post for å avtale tid postmottak@nae.oslo.kommune.no

Salutt-kurs

Næringsetaten tilbyr også Salutt-kurs for ansatte på skjenkesteder som skal holde åpent lenger enn til kl. 01:00. Se informasjon og påmelding til kursene