Dele faktura mellom seksjonseiere

Har eiendommen ti eller færre seksjoner? Da kan du søke om å sende fakturaen direkte til seksjonseierne.

Eiendommer med flere enn ti seksjoner må selv viderefakturere eierne sine.

Kriterier for å søke

 • Du må være eier, eller ha fullmakt fra eier for å søke.
 • Dersom eiendommen har ubetalte krav for kommunale avgifter eller eiendomsskatt, må disse betales før du kan søke om deling av faktura.
 • Du søker på vegne av hele sameiet og må ha oversikt over antallet seksjoner, adressene og navnet på alle eierne.
 • Bor du i en flermannsbolig hvor det er installert vannmåler, kan ikke faktura deles.
 • Det er en fordel om du har siste faktura med fakturaspesifikasjon foran deg når du fyller ut søknadsskjemaet.

Hvordan fordeles utgiftene mellom seksjonene?

De kommunale avgiftene består av tre gebyrer:

Gebyrene deles opp etter følgende premisser:

 • Vann- og avløpsgebyret deles etter hvor stor del av eiendommen du eier. Fellesarealet i flermannboliger fordeles på seksjonene på samme måte. Det betyr at vann- og avløpsgebyret beregnes av arealet til seksjonen, pluss seksjonens andel av fellesarealet. Ved deling av faktura per seksjon, må hver seksjon betale abonnementsgebyr.
 • Renovasjonsgebyret deles likt mellom seksjonene. Unntaket er hvis det er søkt om en annen fordeling.
 • Et felles fyringsanlegg kan ikke deles på flere seksjoner. Det betyr at den seksjonen som har fyringsanlegget får gebyret for anlegget på sin faktura.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

Eiendomsskatt som er samlet på en eiendom, blir ikke delt opp før året etter seksjonsbegjæringen er tinglyst hos Statens Kartverk.

Har du fått avslag på søknaden?

Dersom søknaden får avslag, får alle eierne beskjed fra Innkrevingsetaten.

Er du uenig i avslaget? Da kan du sende en klage til Innkrevingsetaten.

Slik søker du

1 - Fyll ut søknadsskjemaet

Søk om å dele faktura (logg inn)

2 - Send inn søknaden og motta kvittering

Du får en kvittering når vi har mottatt søknaden din. Behandlingstiden er tre uker.

Etter at du har sendt søknaden

 • Innkrevingsetaten sender kvitteringen sammen med en kopi av søknaden til alle seksjonseierne.
 • Renovasjonsetaten, Vann- og avløpsetaten og Brann- og redningsetaten beregner gebyrene til hver seksjon.
 • Når søknaden er ferdigbehandlet faktureres seksjonene hver for seg.