Til innhold

Renovasjonsgebyr og priser

Fra 20. mars 2019 må du vise at du bor i Oslo for å besøke gjenbruksstasjonene Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad gratis.

Du kan bruke GjenbruksID lastet ned på mobilen din, som app eller på papir. Du kan også oppgi personnummer på gjenbruksstasjonen. Trykk på overskriften for å lese mer. 

Renovasjonsgebyret faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Oslo kemnerkontor og gjelder alle de kommunale avgiftene.

Private husholdninger

Pris

Private husholdninger med utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning/refusjon av utgifter.

Hvis du ønsker å endre renovasjonstjenestene dine kan du søke om dette.

Slik betaler du

Oslo kemnerkontor sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

 

Næringskunder

Pris

Slik betaler du

Oslo kemnerkontor sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

Hva er standplassgebyr?

Standplass er stedet beholderen(e) er plassert. Dersom kunden har flere beholdere på standplass, beregnes det kun ett standplassgebyr. Hvis to eller flere kunder deler en standplass, deles standplassgebyret på antall kunder. Standplassgebyret multipliseres med tømmehyppighet. 

Ekstrasekkbong for restavfall

Ekstrasekkbong for restavfall

Gjenbruksstasjoner

I utgangspunktet er det gratis for innbyggere i Oslo å levere husholdningsavfall ved gjenbruksstasjonene, men det kan finnes mengdebegrensninger. Næringskunder må betale. Les mer om pris og leveringsbetingelser på sidene til hver enkelt gjenbruksstasjon