Til innhold

Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyret faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Oslo kemnerkontor og gjelder alle de kommunale avgiftene.

Private husholdninger

Pris

Standplass er stedet beholderen(e) er plassert. Dersom kunden har flere beholdere på standplass, beregnes det kun ett standplassgebyr. Hvis to eller flere kunder deler en standplass, deles standplassgebyret på antall kunder. Standplassgebyret multipliseres med tømmehyppighet. 

Private husholdninger med utlegg knyttet til innsamling av avfall kan ha rett til erstatning/refusjon av utgifter. 

Hvis du ønsker å bytte størrelse på beholder, eller endre tømmehyppigheten kan du søke om dette.  

Slik betaler du

Oslo kemnerkontor sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

Om abonnementet

Abonnementet kan kun sies opp i spesielle tilfeller som brann, rivning, permanent fraflytting og lignende. Gebyrplikten løper til skriftlig melding om oppsigelse er mottatt og godkjent av REN.

Næringskunder

Abonnementet løper til skriftlig melding om oppsigelse er mottatt og bekreftet av Renovasjonsetaten.

For bestilling eller endring av abonnement

Prislister

Oslo kemnerkontor sender ut faktura i god tid før forfall. Fakturen omfatter alle de kommunale avgiftene. Les mer om betaling av kommunale avgifter.

Ekstrasekkbong for restavfall

Ekstrasekkbong for restavfall

Gjenbruksstasjoner

I utgangspunktet er det gratis for innbyggere i Oslo å levere husholdningsavfall ved gjenbruksstasjonene, men det kan finnes mengdebegrensninger. Næringskunder må betale. Les mer om pris og leveringsbetingelser på sidene til hver enkelt gjenbruksstasjon