Priser 

Priser for beregning av vann- og avløpsgebyrer fra 1. januar 2021
Ekskl. mva.Inkl. mva.
Abonnementsgebyr397 kroner per år496,25 kroner per år
Vann15,75 kroner per m³19,69 kroner per m³
Avløp15,75 kroner per m³19,69 kroner per m³

Dette er de vanligste formene å beregne vann- og avløpsgebyrer på:

 • Stipulert (antatt) forbruk beregnet på grunnlag av tilknyttet bruksareal (BRA)
 • Målt forbruk over vannmåler

Gebyrene for vann- og avløpstjenester i Oslo kommune hjemles i Forskrifter for vann- og avløpsavgifter, og spesielle gebyrer (PDF)

Beregning fra bruksareal

Vi stipulerer at forbruket utgjør omtrent 1,3 m³ vann for hver kvadratmeter bruksareal boligen har. Vi omregner derfor antall kvadratmeter bruksareal til et antatt forbruk ved hjelp av en faktor på 1,3. Alle abonnenter med stipulert forbruk betaler gebyr ut fra boligens tilknyttede bruksareal. Bassenger er inkludert i bruksareal.

 • Har du bare sommertilknytning betaler du halvt gebyr for vann og/eller avløp
 • Har du eiendom uten wc betaler du 50 % avløpsgebyr. For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp, dvs. er mer forurenset, kan vi fastsette tilleggsgebyr.

Eksempel

Beregning av vann- og avløpsgebyr for en bolig med 100 m2 bruksareal

 • (100 m² x1,3) á 15,75 kroner = 2 047,50 kroner
 • (100 m² x1,3) á 15,75 kroner = 2 047,50 kroner
 • Abonnementsgebyr: 397,00 kroner
 • Sum: 4 492 kroner
 • 25 % mva. = 1 123,00 kroner

Totalt inkl. mva = 5 615,00 kroner.

Målt forbruk

Målt forbruk innebærer at du benytter en vannmåler som viser hvor mye vann du bruker. Du betaler for registrert forbruk over vannmåler.

Eksempel

Beregning av vann- og avløpsgebyr for enebolig med to beboere, med gjennomsnittlig forbruk og vannmåler med dimensjon 20mm. I Oslo kommune tar vi utgangspunkt i at hver enkelt person bruker 58 m3 vann pr år.

 • Vann: 116 m3 á 15,75 kroner = 1 827 kroner
 • Avløp: 116 m3 á 15,75 kroner = 1 827 kroner
 • Abonnementsgebyr: 397 kroner
 • Vannmålergebyr: 2 380 kroner
 • 25% mva = 1 607,75 kroner

Årsgebyr totalt inkl. mva = 8 038,75 kroner

Vannmålergebyr betales etter vannmålerens størrelse.
Vannmålerdimensjon i mmVannmålergebyr pr. år i krInkludert merverdiavgift (mva) i kr
13 mm1 5481 935,00
20 mm2 3802 975,00
25 mm2 9723 715,00
30 mm3 5684 460,00
40 mm4 7615 951,25
50 mm5 9517 438,75
65 mm7 7429 678,75
75 mm8 93311 166,25
80 mm9 52611 907,50
100 mm11 91414 892,50
150 mm17 86822 335,00
200 mm23 82329 778,75
250 mm29 77637 220,00

 

Betalingsinformasjon

Kontonummer og forfallsdatoer for betaling av kommunale avgifter.

Endre fakturamottaker

Endre eiere eller fakturamottaker

Fakturering

Vann- og avløpsgebyrene faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Innkrevingsetaten og gjelder alle de kommunale avgiftene.
Eiendommer med vannmåler fakturerer vi også for en femte termin. Vi sammenligner da beløpet du har betalt inn i løpet av året med ditt faktiske forbruk. 

Eventuelle prisendringer for vann- og avløpsgebyrer vil tre i kraft fra 1. januar hvert år.

Vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning

Søk om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning (inntil 15 dager).

Priser i forbindelse med leie av vannkasse/vannpost 2021

Leie av vannkasse/vannpost kr 2 753,- (ekskl. mva.). Prisen gjelder per vannkasse/vannpost og er uavhengig av leieforholdets varighet.

I tillegg til leien faktureres det for faktisk vannforbruk, 15,75 kroner per m3 (ekskl. mva.).

  Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

  Vann- og avløpsetatens gebyrseksjon

  Telefon: 23 44 01 33 Mandag til fredag, 09:00-14:30.

  Postadresse
  Herslebs gate 5, 0561 OSLO


  E-post: