Priser 

Priser for beregning av vann- og avløpsgebyrer fra 1. januar 2022
Ekskl. mva.Inkl. mva.
Abonnementsgebyr423 kroner per år528,75 kroner per år
Vann16,77 kroner per m³20,96 kroner per m³
Avløp16,77 kroner per m³20,96 kroner per m³

Dette er de vanligste formene å beregne vann- og avløpsgebyrer på:

 • Stipulert (antatt) forbruk beregnet på grunnlag av tilknyttet bruksareal (BRA)
 • Målt forbruk over vannmåler

Gebyrene for vann- og avløpstjenester i Oslo kommune hjemles i Forskrifter for vann- og avløpsavgifter, og spesielle gebyrer (PDF)

Beregning fra bruksareal

Vi stipulerer at forbruket utgjør omtrent 1,3 m³ vann for hver kvadratmeter bruksareal boligen har. Vi omregner derfor antall kvadratmeter bruksareal til et antatt forbruk ved hjelp av en faktor på 1,3. Alle abonnenter med stipulert forbruk betaler gebyr ut fra boligens tilknyttede bruksareal. Bassenger er inkludert i bruksareal.

 • Har du bare sommertilknytning betaler du halvt gebyr for vann og/eller avløp
 • Har du eiendom uten wc betaler du 50 % avløpsgebyr. For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp, dvs. er mer forurenset, kan vi fastsette tilleggsgebyr.

Eksempel

Beregning av vann- og avløpsgebyr for en bolig med 100 m2 bruksareal

 • (100 m² x1,3) á 16,77 kroner = 2 180,10 kroner
 • (100 m² x1,3) á 16,77 kroner = 2 180,10 kroner
 • Abonnementsgebyr: 423,00 kroner
 • Sum: 4 783,20 kroner
 • 25 % mva. = 1 195,80 kroner

Totalt inkl. mva = 5 979,00 kroner.

Målt forbruk

Målt forbruk innebærer at du benytter en vannmåler som viser hvor mye vann du bruker. Du betaler for registrert forbruk over vannmåler.

Eksempel

Beregning av vann- og avløpsgebyr for enebolig med to beboere, med gjennomsnittlig forbruk og vannmåler med dimensjon 20mm. I Oslo kommune tar vi utgangspunkt i at hver enkelt person bruker 58 m3 vann pr år.

 • Vann: 116 m3 á 16,77 kroner = 1 945,32 kroner
 • Avløp: 116 m3 á 16,77 kroner = 1 945,32 kroner
 • Abonnementsgebyr: 423 kroner
 • Vannmålergebyr: 2 535 kroner
 • 25% mva = 1 712,16 kroner

Årsgebyr totalt inkl. mva = 8 560,80 kroner

Vannmålergebyr betales etter vannmålerens størrelse.
Vannmålerdimensjon i mmVannmålergebyr pr. år i krInkludert merverdiavgift (mva) i kr
13 mm1 6492 061,25
20 mm2 5353 168,75
25 mm3 1653 956,25
30 mm3 8004 750,00
40 mm5 0706 337,50
50 mm6 3387 922,50
65 mm8 24610 307,50
75 mm9 51411 892,50
80 mm10 14512 681,25
100 mm12 68815 860,00
150 mm19 02923 786,25
200 mm25 37131 713,75
250 mm31 71139 638,75

 

Betalingsinformasjon

Kontonummer og forfallsdatoer for betaling av kommunale avgifter.

Endre fakturamottaker

Endre eiere eller fakturamottaker

Fakturering

Vann- og avløpsgebyrene faktureres fire ganger i året. Faktura sendes fra Innkrevingsetaten og gjelder alle de kommunale avgiftene.
Eiendommer med vannmåler fakturerer vi også for en femte termin. Vi sammenligner da beløpet du har betalt inn i løpet av året med ditt faktiske forbruk. 

Eventuelle prisendringer for vann- og avløpsgebyrer vil tre i kraft fra 1. januar hvert år.

Vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning

Søk om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning (inntil 15 dager).

Priser i forbindelse med leie av vannkasse/vannpost 2021

Leie av vannkasse/vannpost kr 2 753,- (ekskl. mva.). Prisen gjelder per vannkasse/vannpost og er uavhengig av leieforholdets varighet.

I tillegg til leien faktureres det for faktisk vannforbruk, 15,75 kroner per m3 (ekskl. mva.).

  Spørsmål om beregning av tilknytningsgebyr?

  Vann- og avløpsetatens gebyrseksjon

  Telefon: 23 44 01 33 Mandag til fredag, 09:00-14:30.

  Postadresse
  Herslebs gate 5, 0561 OSLO


  E-post: