Til innhold
Sentrale råd

Kontakt

Telefon

474 88 726

E-post

Postadresse

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Rådets mandat og virksomhet

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter.

Møter

Rådets møter er åpne for publikum. Meld fra til rådets sekretær om du vil være observatør.

 

Rådets sekretær

Marte Stine Skinnerlien
Telefon: 474 88 726
E-post: marte.skinnerlien@byr.oslo.kommune.no