Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kontakt

Telefon

47 48 87 26

E-post

Postadresse

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Om rådet

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter.

Sammensetting og uttalelser

Rådets medlemmer godtgjøres etter Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune, utvalgskategori A – sentrale råd.

Møter

Rådets møter er åpne for publikum. Meld fra til rådets sekretær om du vil være observatør.

Rådets sekretær

Marte Stine Skinnerlien
Telefon: 474 88 726
E-post: marte.skinnerlien@byr.oslo.kommune.no