Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Om rådet

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter.

Rådets plassering i kommunens organisasjonskart (PDF).

Medlemmer av rådet 2019-2023

Oversikt over rådets medlemmer og varamedlemmer.

Oppnevning av rådet 2019-2023 (PDF).

Rådets medlemmer godtgjøres etter Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune, utvalgskategori A – sentrale råd.

Rådsmøter

Rådets møter er åpne for publikum. Meld fra til rådets sekretær om du vil være observatør.

Møteplan andre halvår 2022

  • Mandag 22. august 2022 kl. 17:00-19:00
  • Mandag 19. september 2022 kl. 17:00-19:00
  • Mandag 17. oktober 2022 kl 16:00-18:00
  • Tirsdag 15. november 2022 kl. 17:00-19:00
  • Mandag 12. desember 2022 kl. 17:00-19:00

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra rådet

Årsmeldinger

Årsmelding Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold 2021 (PDF)

Rapporter

Seminarrapport - Fagdag om kjønnsinkongruens 2022

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Rådssekretær
Marte Stine Skinnerlien
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO