Sentrale råd

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kontakt

Telefon

474 88 726

E-post

Postadresse

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO