Møteinnkallinger og referater fra rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Ønsker du møteinnkallinger eller referater fra tidligere møter, ta kontakt med rådssekretær Monica Bothner på e-post: monica.bothner@byr.oslo.kommune.no.