Til innhold

Oslo miljøpris

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale. ­

Oslo miljøpris 2016

Matsentralen har vunnet årets miljøpris.

Diplom og 50 000 kroner

Prisvinneren får 50 000 kroner. Hederlig omtale belønnes med 10 000 kroner. Både prisvinner og de som får hederlig omtale får en innrammet diplom. Prisen deles ut i Oslo rådhus på markeringen av verdens miljødag 5. juni.

Fristen for å nominere kandidater til Oslo miljøpris 2016 var 20. april. Du kan når som helst foreslå din kandidat for 2017.

Nominerte kandidater legges fortløpende ut på Oslo miljøpris sin facebook-side

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris. Her kan du se hvem som har vunnet prisen og fått hederlig omtale tidligere.

Kriterier for å velge kandidat

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo kan fremstå som et godt eksempel for andre ved å:

 • enten ha gjort en innsats over lang tid
 • og/eller være en pioner på et område
 • og/eller ha gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre vårt fysiske miljø som for eksempel: 

 • renere vann, luft og jord 
 • reduksjon av klimagasser, forurensning og støy 
 • bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur 
 • miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall
 • miljøvennlig byggeri

Oslo miljøpris kan ikke gis tjenestesteder i Oslo kommune, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode miljøprosjekter i egen organisasjon.

Juryen

Juryen består av fem representanter. I 2016 var juryens sammensetning slik:

 • Anja Bakken Riise (MDG), byrådssekretær for miljø og samferdsel (leder av juryen)
 • Irene Øvstebø Tvedten, Norsk klimanettverk
 • Siri Baastad, NHO Oslo og Akershus
 • Mari Hørstad, Bondens marked
 • Representant fra Spire (ikke avklart)

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for juryens arbeid. Det er ønskelig at en av miljøorganisasjonene representeres ved en ungdom.

Medlemmene i juryen forplikter seg til å: 

 • Velge ut prisvinner og hvem som skal få hederlig omtale ut fra innkomne forslag. Hvert medlem har en stemme hver, men leder av juryen har endelig bestemmelsesrett. 
 • Foreslå en ny deltaker til juryen for sin gruppe neste år.