Send inn ditt forslag til kandidat
Begrunnelse

Jo bedre du begrunner din nominasjon, jo lettere er det for juryen å ta stilling til din kandidat. Fortell oss hvorfor din kandidat fortjener å vinne

Svar på minst ett av de neste tre spørsmålene

1. Forklar hvordan den nominerte har gjort en miljøinnsats over tid
2. Forklar hvordan den nominerte har vært nytenkende
3. Forklar hvordan den nominerte sin innsats har gitt betydningsfulle resultater for miljøet


Forslagsstiller


Frist: Nominasjonsfristen for Oslo miljøpris 2024 er søndag 14. april.