Til innhold
Utmerkelser og priser

Oslo miljøpris

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Vinnere 2019

Vinnerne av Oslo miljøpris 2019 er Miljøagentene i Oslo. Hederlig omtale gikk til Ekte Vare AS og Tise AS.

Juryens begrunnelse

Miljøagentene har gjort en stor innsats over lang tid for miljøet i Oslo og er en viktig organisasjon for barn som ønsker å engasjere seg i klima- og miljøarbeid. De har 6 lokallag spredt over hele byen og stor aktivitet hele året. Medlemmene er barn i alle aldre som engasjerer seg i mange forskjellige temaer innen natur, transport, energi og forbruk. Miljøagenter påvirker i stor grad sine omgivelser enten det er i klasserommet, hjemme eller i media.

Om prisen

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale.

Nominer din kandidat

Fristen for å nominere kandidater til Oslo miljøpris 2019 var 7. april.

Kriterier for å velge kandidat

Vi ser etter kandidater som:

 • er et godt eksempel for andre
 • har gjort en innsats over lang tid for miljøet
 • har vist nytekning
 • har gjort noe som har gitt betydelige resultater for miljøet

Det er nok at kandidaten oppfyller bare ett av disse kriteriene.

Med miljøinnsats menes tiltak som:

 • gir renere vann, luft og jord
 • reduserer klimagasser, forurensning og støy
 • bevarer biologisk mangfold og verdifull natur
 • bærekraftig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall
 • miljøvennlige byggeprosjekter

Oslo miljøpris kan ikke gis til tjenestesteder i Oslo kommune, men disse kan vinne hederlig omtale.

Diplom og 50 000 kroner

Prisvinneren får 50 000 kroner. Hederlig omtale belønnes med 10 000 kroner. Både prisvinner og de som får hederlig omtale får en innrammet diplom. Prisen blir delt ut i Oslo rådhus onsdag 5. juni under Bymiljøkonferansen.

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris. Her kan du se hvem som har vunnet prisen og fått hederlig omtale tidligere.

Juryen

Juryen 2019 besto av:

 • Daniel Rees, byrådssekretær for miljø og samferdsel, leder av juryen
 • Hanna S.F. Lein-Mathisen, Natur og ungdom, fjorårets vinner av Oslo miljøpris
 • Ivar Castberg, Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Frode Pleym, Greenpeace
 • Ann-Mari Skinne, Innovasjon Norge

Medlemmene i juryen forplikter seg til å: 

 • velge ut prisvinner og hvem som skal få hederlig omtale ut fra innkomne forslag. Hvert medlem har en stemme hver, men leder av juryen har endelig bestemmelsesrett. 
 • foreslå en ny deltaker til juryen for sin gruppe neste år.

Sekretariat

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for juryens arbeid.