Oslo miljøpris

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Vinnere av Oslo miljøpris 2023

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen tildeles en innbygger, en frivillig organisasjon og ett privat selskap som har gått foran, tenkt nytt og gjort en innsats for Oslomiljøet.

Årets grønne innbygger

Vinneren av Oslo miljøpris “årets grønne innbygger” 2023 er seriegründer og nabolags-ildsjel Anne Dubrau. Anne Dubrau har i en årrekke jobbet for bedre miljø, klima og sosial bærekraft i Oslo, og har tidligere starter selskaper som Bybi, Epleslang, Vollebekk fabrikker - og nå Nydalen fabrikker. Anne Dubrau er i tillegg en viktig bidragsyter i nærmiljøet sitt på Holmlia, hvor hun står bak “bærekraftige liv på Holmlia” og har arrangert blant annet klesbyttedager, opprydningsaksjoner og har tatt initiativ til både dyrkehager og gavefrie barnebursdager på den lokale skolen. Gjennom små og store initiativer inspirerer hun de rundt seg til å endre sine forbruksmønstre og ta mer miljøvennlige valg i hverdagen.

Følg Anne Dubrau (LinkedIn)

Årets frivillige organisasjon

Vinneren av Oslo miljøpris “årets frivillige organisasjon” 2023 går til Stiftelsen BUA – en ideell organisasjon som gjør det enklere for barn og unge å bli med på flere og mer varierte sportsaktiviteter, uten å måtte øke forbruket. Gjennom sine frivillige skaper BUA begeistring for og kunnskap om reparasjon, vedlikehold og utlån i mange av Oslos bydeler. BUA har i flere år lagt ned en betydelig innsats for å redusere sosiale forskjeller, bedre folkehelsen og dempe forbrukspress, og har i flere år bidratt til en grønnere og mer inkluderende hovedstad.

Les mer om Stiftelsen BUA (ekstern lenke)

Årets grønne selskap

Vinneren av Oslo miljøpris “årets grønne selskap” 2023 går til ombruksspesialistene Resirqel. Resirqel har over lang tid satt ombruk på agendaen i bygg- og anleggsbransjen. De står bak en rekke suksessprosjekter i Oslo, slik som “Sirkulær ressurssentral” - en 4500 kvm stor markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer på Økern. Gjennom sine mange prosjekter bidrar de til å løse reelle behov for ombruk, og har blitt en sentral pådriver for sirkulære løsninger og viktige samfunnsendringer. Resirqel satset tidlig på ombruk, og har gjennom å dele av sin kunnskap banet vei for omstillingen til en mer klima- og miljøvennlig bransje.

Les mer om Resirqel (ekstern lenke)

Diplom og 50 000 kroner

Prisvinnerne får 50 000 kroner hver i premie. Alle prisvinnere får et innrammet diplom.

Slik nominerer du din kandidat

Nominasjonsfristen for Oslo miljøpris 2023 var 30. april 2023.

Du kan allerede nå kan sende inn ditt forslag til kandidater til Oslo miljøpris 2024 her:

Send inn forslag til din kandidat

Om prisen

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet, og skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre. Oslo miljøpris deles ut i tre kategorier.

Årets frivillige organisasjon

Går til en frivillig organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats for Oslomiljøet. Organisasjonen har stått på, lagt ned et stort arbeid og gjort en betydelig innsats for en grønnere hovedstad. Organisasjonen viser at det nytter å engasjere seg i frivillig arbeid.

Årets grønne innbygger

Går til en person som har gjort en ekstraordinær innsats for å leve mer grønt i hverdagen. Personen har dessuten engasjert familie og venner og fått de med på å leve grønnere. Rett og slett et grønt forbilde.

Årets grønne selskap

Går til en privat næringsvirksomhet som har gjort en ekstraordinær innsats for Oslomiljøet. Bedriften har satset og bidratt betydelig til miljøhovedstaden Oslo, og er et godt eksempel for andre selskaper.

Jury for Oslo miljøpris 2023

Leder av juryen: Jenny Kosberg Skagestad, byrådssekretær for miljø og samferdsel.

Jurymedlemmer:

  • Ingunn Lie, sekretariatsleder for Næring for Klima, Klimaetaten
  • Knut Olav Fossestøl, Naturvernforbundet Oslo og Akershus
  • Heidi Røneid, fjorårets vinner av Oslo miljøpris “Årets grønne innbygger»
  • Jo Egil Tobiassen, Northern Playground, fjorårets vinner av Oslo miljøpris “Årets grønne selskap»
  • Martin Helseth, Spearos Oslofjord, fjorårets vinner av Oslo miljøpris “Årets frivillige organisasjon»

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for juryens arbeid.

Tidligere utdelinger

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris.

Se hvem som har vunnet prisen og fått hederlig omtale tidligere