Vinnere av Oslo miljøpris 1998-2021

Tidligere vinnere av Oslo miljøpris og Oslo bymiljøpris.

Vinnerne av Oslo miljøpris 2021

Årets grønne innbygger: Silje Østby Thune

En dag fikk Silje Østby Thune nok av søpla folk kastet fra seg på bakken. Så hun begynte å plukke det opp. Hver eneste dag samler hun en pose med søppel - til og fra jobb, til barnehagen eller på vei til butikken.

Til nå har hun plukket over 600 poser med søppel! Bilder av søppelfangsten deler hun med sine følgere, og inspirerer flere til å plukke opp søppel i naturen og nærmiljøet.

Følg PickUpSiljes søppelplukking

Årets grønne selskap: Entra ASA for ombruksbygget KA13

Eiendomsselskapet Entra ASA, og alle de har samarbeidet med, har klart noe helt banebrytende: å renovere et bygg med 80% brukte materialer.

De har gått i front, og lært masse om mulighetene og utfordringene ved ombruksbygg som de gjerne deler med andre i byggebransjen, slik at enda flere byggeprosjekter kan få til mer ombruk og bli mer klima- og miljøvennlige.

Les mer om ombruksbygget KA13

Årets frivillige organisasjon: Sykkelkjøkkenet Oslo

I mange år har ildsjelene ved Sykkelkjøkkenet Oslo tilbudt gratis, gjør-det-selv-opplæring i sykkelreparasjon.

I tillegg til åpne "mekkekvelder" i deres lokaler i Gamlebyen, samler Sykkelkjøkkenet inn eierløse sykler som ellers ville blitt kastet. Syklene bruker de til å lære bort sykkelreparasjon, og når de er reparert kan de gi dem bort til noen som kanskje ikke har råd til en sykkel.

Les mer om Sykkelkjøkkenet i Oslo

2020 | Klimabrølet, Aslihan Mahmud og Norsk Gjenvinning - Groruddalen Miljøpark

2019 | Miljøagentene i Oslo

Hederlig omtale: Ekte Vare AS og Tise AS.

2018 | Oslo Natur og Ungdom

for sitt utrettelige arbeid gjennom 50 år med å engasjere ungdom i miljøsaker som kollektivtilbud, luft- og støyforurensning og klimatiltak. Oslo Natur og Ungdom har også vært en pådriver for samarbeid i miljøsaker mellom ulike typer ungdomsorganisasjoner.

Hederlig omtale:

 • Toril Mentzoni startet La Humla Suse i 2013, og siden da har hun gjort en enorm innsats for å sikre humlenes levekår i Norge. Organisasjonen har hatt sitt utspring i Oslo, men er nå i ferd med å bre seg utover i landet.
 • Helene Gallis har gjennom mange år stått i spissen for flere visjonære initiativ som bidrar til å gjøre Oslo både grønnere og varmere. I dag driver hun Nabolagshager, som gjennom kurs, foredrag, arrangementer og innovative prosjekter har spredd både kunnskap og inspirasjon til tusenvis av Oslos innbyggere.

2017 | «Restarters Oslo»

Initiativtaker Kaja Ahnfelt med samarbeidspartnere arrangerer fiksefester for elektronikk på sentrale møteplasser i byen, der «fiksere» reparerer og vedlikeholder elektronisk utstyr og lærer dem som stikker innom å ta vare på elektronikk i istedenfor å kaste utstyret.

Hederlig omtale: «Jobben Oslo»  er et arbeidstreningsprosjekt under Frelsesarmeens rusomsorg. Gir dagtilbud til aktive og tidligere rusmisbrukere, med bla.a. skjærgårdstjeneste, gaterydding og gjenbruksverksted.

2016 | Matsentralen Oslo

for å redistribuere overskuddsmat til vanskeligstilte og sikre at store mengder mat som ellers ville blitt kastet blir dermed spist.

Hederlig omtale: Lone Jessen og Per Lindberg, for å være pådriverne for at Langgata 47 er Norges første borettslag med solceller.

2015 | Bondens marked

for å gjøre lokal, kortreist mat tilgjengelig for Oslos befolkning.

Hederlig omtale: FutureBuilt, for å utvikle klimavennlige bygg og byområder gjennom forbildeprosjekter.

2014 | EVO Elsykler

for satsning på elsykler som erstatning for transport med personbil.

Hederlig omtale: Anne Dubrau, for å være en pådriver og pioner for lokale miljøtiltak i Oslo. Hun står bak Epleslang og BYBI, MAJOBO og Kompass & Co, som gjennom samarbeid med mange aktører realiserer gode miljøprosjekter.

2013 | Geitmyra matkultursenter for barn

for sitt arbeid med å lære barn om maten de spiser og bærekraftig matproduksjon.

Hederlig omtale:

 • Trine Johnsen, for hennes innsats i for elveadopsjon og engasjement for å ivareta Oslos blågrønne struktur.
 • Ole Jakob Johansen, initiativtaker og prosjektleder til biogassanlegget på Bekkelaget som produserer drivstoff basert på avløpsslam.

2012 | Line

for pionerprosjektet med landstrøm til skipene sine når de ligger til kai i Oslo.

Hederlig omtale:

 • Jørgen Randers, for hans store engasjement og hans viktige stemme i miljø- og klimakampen.
 • Friends Fair Trade, som gir byens forbrukere enklere tilgang til rettferdige og økologiske varer.

2011 | Lønnealléen borettslag, Nordstrand Vel og Johannes Løken

for sin innsats for å gjøre Oslos boliger Oljefri!

Hederlig omtale:

 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, de første som prøvde en sak etter miljøinformasjonsloven for rettsvesenet.
 • Dragen juniorklubb, for sitt fokus på miljøriktig forbruk, innkjøp og resirkulering.

2010 | Frederica Miller, Gaia arkitekter

som i over 30 år har glødet og arbeidet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget.

Hederlig omtale:

 • Stein Stoknes for å realisere Oslos første passivhus.
 • Siri Haavie for sin innsats for å øke bevisstheten og bevare skole- og parsellhager i Oslo.

2009 | Bilkollektivet BA

for å tilby et alternativ til innbyggere i Oslo som ikke ønsker å eie egen bil.

Hederlig omtale: Ivar Holtan og Kristina Bjureke, to ildsjeler som med kunnskap og stor innsats har mobilisert for å bekjempe problematiske fremmede planter i Oslo.

Oslo bymiljøpris (navnebytte i 2009)    

2008 | Bydelsrusken i Bydel Grünerløkka

for etablering (2002) og drift av mini-gjenbruksstasjon i Sofienbergparken

Hederlig omtale:

 • Eivind Bødker, for sin innsats for bymiljøet i Oslo.
 • Thon Hotels Oslo, for å ha miljøsertifisert alle sine 13 hoteller i Oslo.

2007 | Oslo Elveforum og Sigurd Tønsberg

for å ta vare på det blågrønne Oslo og innsatsen for sikring og gjenåpning av elver og bekker i byggesonen.

Hederlig omtale:

 • Ullern videregående skole, for bredt og godt arbeid med miljøfyrtårnsertifisering, organisert gjennom elevrådet.
 • Cultura Bank forplikter seg til at innskudd skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, respekterer menneskerettighetene, og ivaretar miljøhensyn.

2006 | Hotellkjeden Scandic

har miljøsertifisert alle hoteller i Oslo og går foran for å gjøre Oslo til en miljøvennlig reiselivsdestinasjon.

Hederlig omtale:

 • Østmarkas venner for sitt 40 år lange arbeid for bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde.
 • Gamle Oslo Servicesentral for sitt viktige arbeid med vedlikehold av utearealer og bygninger i bydelen.
 • Kim Halvor Hartvig for sin innsats for registrering og bevaring av verdifull natur i Oslo.

2005 | Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

Hederlig omtale: Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten

2004 | Øyafestivalen

er en nasjonal spydspiss som miljøvennlig festivalarrangør. De gir også publikum mulighet til å ta miljøansvar gjennom praktisk handling.

Hederlig omtale:

 • Matvarehuset Ultra Stovner er sertifisert etter kravene til Svanemerket. Det stiller noen av verdens strengeste miljøkrav til dagligvarebutikker.
 • Sagene Samfunnshus er en viktig møteplass og katalysator for bærekraftig utvikling i bydel Sagene og i byen forøvrig. 

2003 | Østensjøvannets venner

har i 15 år arbeidet for vern og miljøriktig forvaltning av Østensjøvannet, samt spredning av kunnskap om Østensjøvannets miljøverdier.

2002 | Lutvann skole og Toyota Sentrum AS

Lutvann skole, for lokalt, nasjonalt og internasjonalt banebrytende pedagogikk i deres uteskolevirksomhet.

Toyota Sentrum AS er et forbilde på miljøarbeid; de er bl.a. miljøfyrtårnsertifisert og svært gode på kildesortering.    

2001 | Bydel Grefsen-Kjelsås

Hederlig omtale:

 • Nils Ranheim
 • Stovner Selskabet for Oslo Byes Vel
 • Gamlebyen skole

2000 | Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Bydel Søndre Nordstrand

Hederlig omtale:

 • Elin Tyse
 • Peppes Pizza

1999 | Tor Holtan Hartvig, Nordstrand

Hederlig omtale:

 • Grunerløkka Miljøkorps
 • Savo AS

1998 | Boris Hansen, Manglerud

Hederlig omtale:

 • Åsen Voksenopplæringssenter
 • Friluftssentralen i Gamle Oslo
 • Akers Avis Groruddalen