Til innhold

Rådhusplassen

Hvor

Rådhusplassen strekker seg mot Pipervika, Vestbanen og Aker Brygge i vest og Akershus festning og Akershusstranda i øst. Mot nord avgrenses plassen av Oslo rådhus. 

Området er nesten 67 dekar stort.

Hva

Rådhusplassen er hjertet i Fjordbyen og et av Oslos fineste uterom med en viktig historisk betydning.

Siden 1994 har plassen vært bilfri. Ny trikkelinje over plassen ble etablert i 1995. Samtidig ble de siste restene av motorvei E-18 fjernet ved byggingen av Festningstunnelen og Vestbanekrysset.

Rådhusplassen er stedet hvor en mengde festivaler, konserter og andre friluftsarrangementer foregår i sommerhalvåret.  Fra Rådhusbryggene går det en rekke turist- og cruisebåter i sommerhalvåret. 

Er du interessert i hva som skjer på og informasjon om leie av Rådhusplassen, gå til rådhusets side om Rådhusplassen.

Hvem

Grunneiere på Rådhusplassen er Oslo kommune ved Oslo Havn KF og Rådhusforvalteren.

Ruter og Bymiljøetaten vil ha ansvaret for drift av kollektivterminalen for øybåtene.

Når

Ny kollektivterminal for øybåtene åpner i mars/april 2015. Dagens terminal på Vippetangen legges ned og flyttes til utstikker 4. Det foreligger planer om en åpning av et fisketorg på utstikker 4 i april 2016 i regi av Fisketorget AS og Indre Oslofjord Fiskarlag DA.

Kontakt

Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1 , 0187 OSLO