Til innhold

Ensjøbyen

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Ensjøbyen

Ensjø skal totalforvandles – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Fakta om Ensjøbyen

  • Ensjøbyen ligger mellom Gjøvikbanen, Hovinveien, Grenseveien og Strømsveien
  • Inntil 7000 nye boliger skal bygges
  • Ensjøbyen er planlagt ferdig i 2030

Ensjøbyen ligger mellom Lille Tøyen, Valle Hovin, Etterstad og Kampen.

Hva skal skje på Ensjø?

Ensjø skal totalforvandles; fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Ensjø vil få flere parker, og Hovinbekken skal renne gjennom store deler av Ensjø for så å ende opp i et vannspeil på Ensjø Torg. Barnehager bygges i takt med utviklingen, og behov for skoler og idrettsanlegg vurderes forløpende.

Området rundt Ensjø T-banestasjon skal utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage.

Hvorfor endrer vi Ensjø?

Oslo vokser raskt. For å imøtekomme befolkningsveksten er det anslått et behov for ca. 100 000 nye boliger fram mot år 2030. Ensjø egner seg godt for transformasjon fra dagens bil- og lagerbaserte virksomhet, til et moderne bolig- og næringsområde.

Når blir det ferdig på Ensjø?

Transformasjonen av Ensjø startet i 2004 og vil ferdigstilles rundt 2030.

Bystyret vedtok i 2000 at Ensjø skulle transformeres til et moderne bolig- og næringsområde.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) koordinerer offentlige og private parter i plan- og gjennomføringsarbeidet.

Presentasjoner fra informasjonsmøte på Ensjø, 21.09.16

  1. Status Ensjøutbygging, regulering ved Grenseveien 91 (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) (PDF 7MB)
  2. Status offentlige tiltak (Bymiljøetaten) (PDF 4,3MB)
  3. Status ved Tyngdepunktet (Skanska) (PDF 2,3MB)

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjektleder

Anders L. Solheim

Mobilnummer
469 65 588

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Hilde Gunn Øye

Mobilnummer
926 34 077

E-post

Plandokumenter

Se også