Til innhold

Ensjøbyen

Kontakt

Besøksadresse

Ensjø, OSLO

Hva

Ensjø skal totalforvandles; fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med inntil 7000 nye boliger.

Ensjø vil få flere parker, og Hovinbekken skal renne gjennom store deler av Ensjø for så å ende opp i et vannspeil på Ensjø Torg. Barnehager bygges i takt med utviklingen, og behov for skoler og idrettsanlegg vurderes forløpende.

Området rundt Ensjø T-banestasjon skal utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage.

Hvorfor

Oslo vokser raskt. For å imøtekomme befolkningsveksten er det anslått et behov for ca. 100 000 nye boliger fram mot år 2030. Ensjø egner seg godt for transformasjon fra dagens bil- og lagerbaserte virksomhet, til et moderne bolig- og næringsområde.

Hvem

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) koordinerer offentlige og private parter i plan- og gjennomføringsarbeidet.

Når

Transformasjonen av Ensjø startet i 2004 og vil ferdigstilles rundt 2030.

Bystyret vedtok i 2000 at Ensjø skulle transformeres til et moderne bolig- og næringsområde.

Kontaktpersoner

Prosjektleder

Anders L. Solheim

Mobilnummer: 469 65 588

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Hilde Gunn Øye

Mobilnummer: 926 34 077

E-post: