Til innhold

Forslag til ny kommuneplan

Byrådet sendte 28. juni 2018 sitt forslag til ny kommuneplan til bystyret: Kommuneplan for Oslo 2018. Vår by, vår framtid. En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Visjon, mål og strategier mot 2040.

Kommuneplanens samfunnsdel

Det er samfunnsdelen med byutviklingsstrategi som skal behandles nå, mens den juridisk bindende arealdelen fra 2015 vil bli revidert senere. Forslaget til ny kommuneplan bygger på byrådets høringsutkast fra april 2017, men er bearbeidet blant annet ut fra alle høringsuttalelsene som kom.

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2040. Byutviklingsstrategien sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Denne planen angår derfor alle som bor i Oslo.

Kommuneplanforslaget med kart og vedlegg:

Hva skjer videre nå?

Saken ligger nå til behandling i bystyrets organer, og det er bystyret som har myndighet til å vedta den endelige kommuneplanen. I eInnsyn kan du følge sakens politiske gang.