Til innhold

Politirådet i Oslo

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kontakt

Telefon

23 46 11 53

E-post

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester ved Kjersti Varang er sekretariat for politirådet. Varang kan også nås på mobil 958 96 483.

Politirådet i Oslo

Politirådet i Oslo har som formål å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for de prioriteringer og beslutninger som foretas innenfor den enkelte sektor. Rådet ble etablert i 2007 og ledes av byrådslederen. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune og ledelsen ved Oslo politidistrikt.

Politirådet har et overordnet ansvar for sentrumssamarbeidet om en tryggere by og er styringsgruppe for SaLTo, samarbeidsmodellen for kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Det rapporteres til politirådet på flere handlingsplaner.

Politirådet har fire møter i året, eller hyppigere ved behov. Hvert år avholdes en konferanse der handlingsplanen rulleres. Oversikt over tidligere møter og referater.