Forebygging av rus og kriminalitet

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers at etater og faggrupper.

Graffiti av Oslo med hjerte