Til innhold

Sykehjemsetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 435 Sentrum, 0103 OSLO

Besøksadresse

Nedre Slottsgate 3, 0157 OSLO

Om Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune.

 • Etaten er landets største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester.
 • Oslo kommunes nest største etat.
 • Overtok 1. januar 2007 bydelenes ansvar for å drive kommunale sykehjem og følge opp kommunens avtaler med private sykehjem.
 • Har ansvar for Oslos helsehus og avtaler om enkeltkjøp av plasser på utenbys langtidshjem og dagsenter.

Oslosykehjemmene

 • 4 helsehus – 3 kommunale helsehus og 1 privat helsehus (kommersiell drifter).
 • 43 langtidshjem – 17 kommunale langtidshjem og 26 private langtidshjem (14 kommersielle drevet og 12 ideelt drevet).
 • Enkeltplasser på 4 utenbys langtidshjem og 1 utenbys dagsenter – private driftere.
 • Senter for fagutvikling og forskning.
 • Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Fakta om Oslosykehjemmene:

 • Behandler årlig ca. 9 000 pasienter og langtidsbeboere.
 • På langtidshjemmene og helsehusene er det årlig 1,6 millioner liggedøgn.
 • Ca, 12 000 medarbeidere på Oslos langtidshjem og helsehus. 50 medarbeidere i etatens administrasjonen.
 • Gir årlig helsetjenester til Oslos innbyggere for 5 milliarder kroner.
 • Det er ca. 4550 heldøgnsplasser og 500 dagplasser i Oslo.

Kalender


Se hele kalenderen

Etatsdirektør

Helge Jagmann

E-post:

Direktør kommunale langtidshjem og helsehus

Eva Waaler

E-post:

Direktør private langtidshjem og helsehus

Anne Berger Sørli

E-post:

Direktør strategi og HR

Randi Mogård

E-post:

Økonomidirektør

Bjørn Wiland

E-post:

Fungerende kvalitetsdirektør

Inger Kind

E-post:

Etatsoverlege

Siri Seterelv

E-post:

Direktør samfunnskontakt

Henrik Mevold

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 990 612 498