Pressekontakter Sykehjemsetaten

Direktør samfunnskontakt
Henrik Mevold
Mobilnummer: 91 78 83 85
E-post: henrik.mevold@sye.oslo.kommune.no

Kommunikasjonssjef
Sofus Urke
Mobilnummer: 90 16 18 14
E-post: sofus.urke@sye.oslo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver
Tone Spieler
Mobilnummer: 97 68 48 38
E-post: tone.spieler@sye.oslo.kommune.no