Til innhold
Etater, foretak og ombud

Klimaetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Klimaetaten

Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet som har vært en midlertidig etat.

Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 36 prosent utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 prosent reduksjon mot 2030.

Etaten vil også bidra til å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.

Etatens oppgaver

  • Fasilitere og koordinere arbeidet med implementering av Klima- og energistrategien for Oslo som ble behandlet i bystyret 22.6.2016 i sak 194/16 og 195/16. Etaten er sentralt fagmiljø og en pådriver for klimaarbeidet i kommunen.
  • Ivareta sekretariatsfunksjonen for Næring for Klima 
  • Ansvar for koordinering og oppfølging av arbeidet med klimatilpasningsstrategien og handlingsplan. Strategien skal sikre at vi blir klimarobuste ved å planlegge for et klima i endring
  • Forvaltning og drift av Oslo kommunes Klima- og energifond

Gir tilskudd til klima- og enøktiltak

Klima- og energifondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo. Fondet gir årlig tilskudd til klima- og enøktiltak i private bygg og er en pådriver for en klimavennlig og energieffektiv hovedstad.


For Enøk-rådgiving eller hjelp til å søke støtte fra Klima- og energifondet

Enøk-telefonen (tirsdag til fredag klokken 09:00–13:00)

Telefon: 22 92 14 00

E-post:

Direktør

Heidi Sørensen

Mobilnummer: 959 63 927

E-post:

Kommunikasjonssjef og pressekontakt

Merete Agerbak-Jensen

Mobilnummer: 918 39 596

E-post:

Redaktør

Nils Gelting Andresen

Mobilnummer: 473 09 719

E-post:

Pressekontakt

Gunnhild Pauline Baade

Mobilnummer: 986 40 949

E-post:

Koordinator for næring for klima

Ingunn Lie

Mobilnummer: 951 84 544

E-post:

Administrasjonssjef

Ole Brastad

Mobilnummer: 477 08 607

E-post:

Avdelingssjef på klimafaglig avdeling

Audun Garberg

Mobilnummer: 913 54 998

E-post:

Økonomisjef

Morten Egil Haugen

Mobilnummer: 901 64 053

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Faktura til Oslo kommune.

  • Merkes med Klimaetatens organisasjonsnummer: 876 819 902
  • Faktura skal merkes med ressursnummer 46903832 i feltet «Deres ref.». Feltet skal kun inneholde 8 tegn og ingen tekst

Oslo kommune mottar ikke lenger papirbaserte fakturaer og vi ber alle om å sende elektronisk faktura. Ved eventuelle spørsmål, send gjerne en mail til: efaktura@uke.oslo.kommune.no