Til innhold

SOLFJELLSHØGDA 23 - FORSLAG TIL DETALJREGULERING - HELSEHUS

Publisert dato: 30.05.2016

Saksfremlegg

SOLFJELLSHØGDA 23 - FORSLAG TIL DETALJREGULERING - HELSEHUS (PDF 33KB)

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
16.06.2016

Møte i Nordstrand bydelsutvalg

2016-06-16 Protokoll fra Nordstrand bydelsutvalg -3.pdf (PDF 211KB)

07.06.2016

Møte i Nordstrand byutviklings-, miljø- og samferdselskomite

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSELSKOMITE 19.4.2016.pdf (PDF 25KB)

2016-06-07 Protokoll fra møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen.pdf (PDF 111KB)

07.06.2016

Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

GODKJENNING AV PROTKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIAL KOMITEEN 19.4.2016.pdf (PDF 24KB)

2016-06-07 Protokoll fra møte i Helse og sosialkomiteen.pdf (PDF 86KB)

06.06.2016

Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

2016-06-06 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede.pdf (PDF 78KB)

06.06.2016

Møte i Nordstrand eldreråd

2016-06-06 Protokoll fra møte i Eldrerådet.pdf (PDF 88KB)

31.05.2016

Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

2016-05-31 Protokoll fra møte i Nordstrand arbeidsutvalg.pdf (PDF 130KB)