Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. juni 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje