Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Sak SAK 60/16 - Ikke ferdig utredet - Budsjettjusteringssak juni 2016

Sak 76/16 - Orientering om bydelshuset Miljøfyrtårn 2015 - ikke ferdig utredet

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. mai 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243