Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Søknaden kan sendes på ulike måter

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt

Vi kan ikke gi ferdigattest for tiltak som ikke er søknadspliktig.

Men vi ønsker at du informere kommunen når bygningen er ferdigstilt, slik at vi kan oppdatere kart og eiendomsregisteret. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse. Fyll ut skjemaet Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (PDF) og send til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Finn ferdigattesten

Hvis byggverket har fått ferdigattest, kan du finne den i Saksinnsyn.

Behandlingstid

Les om saksbehandlingstid for ferdigattest.