Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Søknaden kan sendes på ulike måter

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette i den digitale løsningen til Kartverket.

Ferdigmeld tiltak hos Kartverket.

Finn ferdigattesten

Hvis byggverket har fått ferdigattest, kan du finne den i Saksinnsyn.

Behandlingstid

Les om saksbehandlingstid for ferdigattest.