Bygningshistorie og historiske kart

Vi har kun digitalisert en liten del av arkivet. På vår lesesal kan du få hjelp til å bruke byarkivets kilder som er nyttig for slektsforskning.

Tegninger

Se byggesakstegninger i saksinnsyn

Byarkivet har eldre tegninger av kommunale bygg og en del andre offentlige bygninger. Disse kan du se på Byarkivets lesesal.

Reguleringssaker

Regulering vedtas i Bystyret, og reguleringsplan og vedtak finnes derfor i bystyresakene.

Gjeldende regulering i planinnsyn.

Reguleringsplanene med underlagsmateriale får du ved å kontakte Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Byarkivet har noe arkivmateriale og regulering, som du kan se på Byarkivets lesesal.

Kart

Digitaliserte kart

Branntakster

Branntakster er tekniske beskrivelser av bygninger. De utføres normalt for at bygningene skal assureres eller at assuranseverdien skal justeres. For bygninger som er oppført før det eksisterte noen bygningslov i området eller hvor byggesaksarkivene er gått tapt, er branntakster den viktigste kilden til kunnskap om bygningene.

Mer om branntakstene

Branntakstregisteret