Vålerengahjemmet bo- og kultursenter

Om Vålerengahjemmet bo- og kultursenter

Vi holder til midt i hjertet av Vålerenga, og det er viktig for oss at lokalmiljøet ser at vi er en institusjon preget av livskvalitet. De skal ikke møtes av stengte dører og stillhet største delen av døgnet, men av tilbud om aktiviteter og liv og røre. Senteret har en fin frukthage som er lett tilgjengelig for brukere av rullator og rullestol.

Se sykehjemmets private nettside

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter på Facebook

Fakta om sykehjemmet

 • 62 ordinære langtidsplasser
 • 25 plasser i skjermet enhet for demens
 • Enerom med toalett
 • Bydel Gamle Oslo
 • Privat eierform
 • Drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
 • Kontrakten er i første omgang inngått for to år med virkning fra 1. januar2022, deretter med en mulighet for forlengelse: 1+1+1 år

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1

Avdelingssykepleier
Marianne Bendixen
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 2

Avdelingssykepleier
Nageswary Rasiah
Mobil
Døgnbemannet telefon

Post 3

Avdelingssykepleier
Farshad Sohrabi
Skjermet enhet for demens
Telefon
Døgnbemannet telefon
Institusjonssjef
Nina Martinussen
Mobil
Kvalitetsleder
Linn Margrethe Klungrehaug
Mobil

Kompetanse

Vi har bare faglærte sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere ansatt i pleien. I tillegg har vi lege, fysio- og ergoterapeut. Vi er lærlingebedrift innen flere yrkesfag.

Vi sammarbeider med Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus.

Tilbud

 • kafé som er åpen for alle
 • frisør
 • fotpleie
 • hage
 • besøksdyr

Vi har eget produksjonskjøkken, og har stort fokus og god kompetanse på ernæring for eldre. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Det utarbeides kulturprogram for hvert semester med åpne arrangementer og konserter. I tillegg har vi et tilrettelagt tilbud for grupper av beboere og enkeltpersoner.

Kulturprogram våren 2024 (PDF).

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 03 58 40
Faks
23 03 58 89
E-post
valerenga@bymisjon.no
Postadresse:
Etterstadgata 10
0658 OSLO
Besøksadresse:
Etterstadgata 10
0658 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon
23 03 58 40

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Infoskjerm med dagsaktuell informasjon.

Kafeen er åpen mandag til fredag kl. 08:30-15:00 og ved kveldsarrangementer. Det er mulig å leie lokaler til private sammenkomster.

Besøksråd for sykehjem og helsehus