Ullernhjemmet

Om Ullernhjemmet

Ullernhjemmet ligger i bygg C på Ullerntunet og ligger nydelig til med utsikt over Oslofjorden. Vi har gode muligheter for uteaktiviteter i park og sansehage. Alle beboere har store flotte og flotte rom med egne bad og dusj.

Avdelingene er delt opp i bogrupper med åtte beboere per gruppe. Hver bogruppe har eget kjøkken og stue.

Følg Ullernhjemmet på Facebook

Velkomstbrosjyre – Om å flytte fra hjem til sykehjem (PDF)

Velkomstperm for Ullernhjemmet (PDF)

Fakta om sykehjemmet

 • 48 langtidsplasser
 • 20 dagsenterplasser
 • Bydel Ullern
 • kommunalt eid
 • driftes av Oslo kommune

Kontaktinformasjon

Avdeling 5 (1. etasje)

Avdelingsleder
Marit Øxning
16 langtidsplasser.
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 6 (2. etasje)

Avdelingsleder
Lena Moltzau Andersen
16 langtidsplasser.
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 7 (3. etasje)

Avdelingsleder
Lena Moltzau Andersen
16 langtidsplasser.
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Ullern dagsenter

Leder
Marit Øxning
Mobil
Telefon

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Lena Sand
Mobil
Administrasjonssjef og informasjonskontakt
Eva Skoglund
Mobil
Kvalitetssjef
Signe Helen Nyborg
Mobil
Aktivitør

Kvalitet på sykehjem

"Hva er viktig for meg?" er et kjernepunkt i arbeidet vårt med brukermedvirkning og deltagelse, dette tas med på alle nivåer. Det vil si fra samtale med sykehjemslegen med tanke på medisinsk behandling til det daglige livet på Ullernhjemmet.

Gjennom forbedringstavler, setter vi fokus på områder som personalet opplever er viktig for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Eksempler på dette er fallforebygging, gode måltidsopplevelser og forebygging av sår. Det benyttes også risikotavler på hver avdeling som en del av kvalitetssikringen av behandlingen som gis til våre beboere.

Aktiviteter

Vi legger stor vekt på måltider, aktiviteter og fellesskap. Vår aktivitør/kulturleder koordinerer aktiviteter og kulturarrangementer i samråd med beboerne og de ansatte. Det utarbeides ukentlige aktivitetsplaner med et tilbud om aktivitet på dagtid og kveldstid.

Aktivitør tilbyr aktiviteter både ute og inne etter årstid og vær. Kulturtilbudet inneholder stor variasjon i sjangere. Som foreksempel konsert med Sølvguttene, klassiske konserter, dansefester og forskjellige teaterforestillinger.

Vi har også trimgrupper som ledes av fysioterapeut flere ganger i uken.

For å kunne tilby et variert kultur- og aktivitetsprogram har vi et godt samarbeid med nærmiljø og frivillige organisasjoner.

Transport

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Kontakt

Telefon
23 43 57 00
Faks
23 43 57 01
E-post
postmottak.ullernhjemmet@sye.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ullernchausséen 111 A, B og C
0284 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Kafeen er åpen mandag til fredag kl. 10:00-14:00.

Besøksråd for sykehjem og helsehus