Ullernhjemmet

Om Ullernhjemmet

Ullernhjemmet ligger i bygg C på Ullerntunet og ligger nydelig til med utsikt over Oslofjorden. Vi har gode muligheter for uteaktiviteter i park og sansehage. Alle beboere har store flotte og flotte rom med egne bad og dusj. Avdelingene er delt opp i bogrupper med åtte beboere per gruppe. Hver bogruppe har eget kjøkken og stue.

Fakta om sykehjemmet:

 • 48 langtidsplasser
 • 20 dagsenterplasser
 • Bydel Ullern
 • kommunalt eid
 • driftes av Oslo kommune

Følg oss på Facebook.

Kafé

Åpen mandag til fredag 10:00-14:00.

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 5 (1. etasje)

Ansvarlig sykepleier
Telefon dag (kl 07:45-21:45): 23 43 57 52

Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 56

Avdelingsleder
Marit Øxning
Telefon: 488 48 451
E-post: marit.oxning@sye.oslo.kommune.no

16 ordinære langtidsplasser

Avdeling 6 (2. etasje)

Ansvarlig sykepleier
Telefon dag (kl 07:45-21:45): 23 43 57 62

Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 66

Avdelingssykepleier
Hilde Marie Østebø Ryland
Telefon: 48 84 84 50
e-post: hildemarieostebo.ryland@sye.oslo.kommune.no

16 ordinære langtidsplasser

Avdeling 7 (3. etasje)

Ansvarlig sykepleier
Telefon dag (kl 07:45-21:45): 23 43 57 72

Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 76

Avdelingssykepleier
Hilde Marie Østebø Ryland
Telefon: 48 84 84 50
e-post: hildemarieostebo.ryland@sye.oslo.kommune.no

16 ordinære langtidsplasser

Leder for Ullern dagsenter

Marit Øxning
Telefon: 479 20 338
Telefon: 485 05 824
E-post: marit.oxning@sye.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef

Susanne Tranvåg Øren
Telefon: 922 17 672
E-post: susanne.oren@sye.oslo.kommune.no

Kvalitetssjef og informasjonskontakt

Anett Alstad
Telefon: 906 93 322
E-post: anett.alstad@sye.oslo.kommune.no

Aktivitør

E-post: ullern.akt@sye.oslo.kommune.no

Kvalitet på sykehjem

"Hva er viktig for meg?" er et kjernepunkt i arbeidet vårt med brukermedvirkning og deltagelse, dette tas med på alle nivåer. Det vil si fra samtale med sykehjemslegen med tanke på medisinsk behandling til det daglige livet på Ullernhjemmet. Gjennom forbedringstavler, setter vi fokus på områder som personalet opplever er viktig for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Eksempler på dette er fallforebygging, gode måltidsopplevelser og forebygging av sår. Det benyttes også risikotavler på hver avdeling som en del av kvalitetssikringen av behandlingen som gis til våre beboere.

Aktiviteter

Vi legger stor vekt på måltider, aktiviteter og fellesskap. Vår aktivitør/kulturleder koordinerer aktiviteter og kulturarrangementer i samråd med beboerne og de ansatte. Det utarbeides ukentlige aktivitetsplaner med et tilbud om aktivitet på dagtid og kveldstid. Aktivitør tilbyr aktiviteter både ute og inne etter årstid og vær. Kulturtilbudet inneholder stor variasjon i sjangere. Som foreksempel konsert med Sølvguttene, klassiske konserter, dansefester og forskjellige teaterforestillinger. Vi har også trimgrupper som ledes av fysioterapeut flere ganger i uken.

For å kunne tilby et variert kultur- og aktivitetsprogram har vi et godt samarbeid med nærmiljø og frivillige organisasjoner.

Transport

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Ullernchausséen 111 A, B og C
0284 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag