Smestadhjemmet

Om Smestadhjemmet

Smestadhjemmet ligger sentralt til i Bydel Ullern, i nærheten av Frognerparken. Rundt sykehjemmet har vi fine, tilrettelagte grøntområder og turstier.

Fakta om sykehjemmet

 • 108 langtidsplasser, 32 av disse er på en skjermet enhet.
 • 14 plasser på dagsenter
 • 104 enkeltrom, 3 dobbeltrom
 • bad på alle rom
 • Bydel Ullern
 • kommunalt eid
 • drives av Lovisenberg Omsorg
 • kontrakten er inngått for åtte år og utløper 01.08.2030. Oslo kommune kan forlenge kontrakten med to år.

Kontaktinformasjon avdelinger

Enhet 1

Enhetsleder
Yodit Michael
Langtid
Mobil
Døgnbemannet telefon

Enhet 2

Enhetsleder
Gertrude Adolfsen
Langtid
Mobil
Døgnbemannet telefon

Enhet 3

Enhetsleder
Paolo Saliendra
Langtid
Mobil
Døgnbemannet telefon

Enhet 4

Enhetsleder
Siv Cathrin Sandvold
Langtid, skjermet
Mobil
Døgnbemannet telefon
Daglig leder
Berit Aasen
Mobil
Informasjonskontakt / enhetsleder service
Marianne Gjestad
Telefon

Kompetanse

Vi har en ansvarlig sykepleier på hver avdeling. Vår faste sykehjemslege er tilstede daglig, og vi har i tillegg en annen lege som jobber tre dager i uken. Vi har også egen fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør og fagutviklingssykepleier.

Vi tar i mot studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus to ganger i året.

Tilbud

 • frisør
 • fotterapeut
 • trimrom

Vår middag leveres fra produksjonskjøkkenet ISS. Frokost, lunch og kveldsmat lager vi selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Institusjonspresten holder andakt hver uke. Vi har ukentlige aktivitetstilbud og underholdning.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 43 54 00
Faks
23 43 54 01
E-post
post.smestadhjemmet@lovisenberg.no
Postadresse:
Monolitveien 38
0375 OSLO
Besøksadresse:
Monolitveien 38
0375 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon
46 54 17 62

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag