Oppsalhjemmet

Om Oppsalhjemmet

Oppsalhjemmet er under ombygging, og har flyttet til Stovner. Oppsalhjemmet avdeling Stovner ligger i flotte omgivelser rett i nærheten av marka.

Uteområdet til sykehjemmet er flott beplantet og gir gode muligheter for å tilbringe dagen ute.

Vi ligger i umiddelbar nærhet til Stovner t-banestasjon og Stovner handlesenter. Det er gode turmuligheter rundt sykehjemmet tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Oppsalhjemmet på Facebook

Fakta om sykehjemmet

 • 127 vanlige langtidsplasser
 • 24 plassser på skjermet enhet for demente
 • alle rommene er enkeltrom
 • toalett på rommene
 • Bydel Stovner
 • kommunalt eid
 • drives av Norlandia. Kontrakten er forlenget og utløper 01.05.2023.

Kafé

Åpningstiden er 11:00-14:00 mandag til fredag. Noen dager er kafeen oppe til kl. 18. Kafeen/kantinen kan leies ved arrangementer. Ta kontakt med daglig leder. Bruk gjerne kaféen utenom åpningstidene, ta med kaffe fra avdelingene

Kontaktinformasjon avdelinger

Team 2 syd

Teamleder
Geraldine Manrique
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Team 2 nord

Teamleder
Kathrin Wierli Scheide
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Team 3 nord

Teamleder
Rita Myrbråten
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Team 3 syd

Teamleder
Lise Hagen
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Team 4 syd

Teamleder
Kenny Tangs Lomillo
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Team 4 nord

Teamleder
Gry Mørkrid
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon
Daglig leder
Elin Haug
Mobil
Telefon
Informasjonskontakt/kvalitetssjef
Elisabeth L Karantzas
Mobil
Telefon

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Vi jobber tverrfaglig og har god sykepleierdekning, tre sykehjemsleger, fysioterapeuter, ergoterapeut, musikkterapeuter og egen kvalitetssjef. Sykepleierne har mulighet til å ringe legene hver dag utenom arbeidstid for å søke råd.

Vi jobber systematisk med kvalitet, Norlandia er Iso sertifisert. Vi har internundervisning (Norlandiaskole) hver uke og egne ressursgrupper innen blant annet ernæring, demens, palliasjon og pårørendeomsorg.

Vi er godkjent lærebedrift, og har til enhver tid lærlinger i helsefag. Vi har elever fra videregående, radiografstudenter, sykepleierstudenter og vernepleierstudenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus og studenter fra Aromaterapihøyskolen i praksis.

Tilbud

 • fotterapeut
 • frisør
 • trimrom

Middagen leveres av Iss Matomsorg. Frokost, lunsj og kvelds tilbereder vi på avdelingene. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Faste aktiviteter:

 • mandag: tur i nærområdet hele året
 • tirsdag: herretrim med fysioterapeuten, Nintendogruppe, "fikse og ordnegruppe", sangandakt
 • onsdag: fellestrim med tilrettelegging for beboere med demens, "fikse og ordnegruppe", bibliotekgruppe
 • torsdag: fellestrim med fysioterapeutene på alle avdelingene
 • fredag: tanketrim med ergoterapeuten
 • bingo en-to ganger i uken
 • sang og musikk
 • film- eller lysbildevisning
 • dans og bar en gang i måneden
 • torsdagskafé med Bryn Lions
 • barnekor og babysang i samarbeid medbarnehagene i nærmiljøet
 • konserter med ulike artister cirka en gang i måneden
 • Ipadgruppe
 • Individuell musikkterapi
 • Gudstjeneste

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Fjellstuveien 64
0982 OSLO
Besøksadresse:
Fjellstuveien 64
0982 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Informasjonsskjerm i resepsjonen.

Besøksråd for sykehjem og helsehus