Tilsynsrapporter

Politisk oppnevnte tilsynsutvalg utfører tilsyn ved sykehjem, boliger, dagsenter og hjembaserte tjenester. Rapportene finner du ved å søke «rapport tjenestested» på einnsyn.no.

For eksempel: rapport haugenstua dagsenter

Rapporter du ikke finner kan bestilles fra postmottak@bsr.oslo.kommune.no