Lambertseterhjemmet: under utbygging, ferdig i 2023

Om Lambertseterhjemmet

Lambertseterhjemmet er et nytt og moderne langtidshjem i Oslo. Sykehjemmet er klart for innflytting juni 2023 og skal huse 130 beboere. I tillegg skal det etableres et dagsenter for 20 brukere.

På sykehjemmet tilrettelegger vi for små bogrupper og stor grad av sosialt fellesskap med fokus på hjemlighet.

I tillegg skal nærmiljøet bringes inn i sykehjemmet. Vi jobber med ulike interessenter for å skape god dialog med frivillige, kulturtilbud, menigheter, skoler, barnehager og andre relevante miljøer og aktører.

Uteområdene skal kunne bukes av både beboere, pårørende og ansatte, og inneholder blant annet en sansehage, ute- og oppholdsarealer på hver etasje, samt to takterrasser.

Byggingen av det nye langtidshjemmet startet opp 2020 etter at byrådet besluttet at det gamle Lambertseterhjemmet fra 1969 skulle rives. Det er bygd opp et nytt langtidshjem på den samme tomten i Østerliveien 42.

Et fleksibelt bygg med fremtidsrettet teknologi

Det nye sykehjemmet bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». Bygget er også tilrettelagt for fremtidsrettet teknologi.

Lambertseterhjemmet vil ha teknologi som fremmer sikkerheten for våre beboere. Vi innfører blant annet avansert teknologi på ringesignalsystemet der beboerne får klokker som armbånd. Disse armbåndene vil styre hvilke rom de har tilgang til og kan blant annet åpne døren til det rommet beboeren bor på. Andre beboerrom vil være låst for beboere som ikke bor der. Dette vil sikre både beboers eiendeler og også gjøre at beboere kjenner seg trygge på sitt eget rom.

Det legges opp til bruk av digital tilsyn av beboere på nettene. Dette skal bidra til at beboere får mer uforstyrret søvn, økt trygghet og bedre ivaretakelse av privatlivet, samtidig som vi kan øke kvaliteten på tjenestene til beboere som har behov for fysisk tilsyn og oppfølging. Digital tilsyn skal også bidra til bedre ressursutnyttelse for ansatte på nattevakt.

Heltidsstillinger

På Lambertsetserhjemmet legger vi til rette for at sykehjemmet skal driftes med kun hele stillinger. Dette vil bidra til at hver beboer har få og faste hjelpere som kjenner den enkelte og deres behov. I tillegg vil pårørende oppleve at de har færre medarbeidere å forholde seg til.

Med heltidsstillinger vil vi få kontinuitet med kjente medarbeidere for våre beboere og pårørende gjennom hele uken, også i helger og i ferier. Vi skal bygge et sterkt fagmiljø der de ansatte vil ha god kjennskap til beoberne. Dette mener vi vil styrke kvaliteten på tjenesten vi gir til våre beboere på Lambertseterhjemmet.

Fakta om sykehjemmet

  • Lambertseterhjemmet skal stå klart for innflytting juni 2023
  • 130 boenheter
  • 3 av rommene kan brukes som dobbeltrom.
  • Alle beboere har sitt eget rom med dusj og toalett
  • 20 dagsenterplasser
  • Her vil du finne både kafé, sansehage, takterrasse med mer
  • Overtas av Oslo kommune ved Sykehjemsetaten i mars 2023.
  • To sansehager
  • Bydel Nordstrand
  • Kommunalt eid og driftes av Oslo kommune

Hvem flytter inn på Lambertseterhjemmet ?

Alle eldre i Oslo som har fått et vedtak på sykehjemsplass har mulighet til å søke plass på Lambertseterhjemmet.

Så fort det vil være mulig å søke plass ved Lambertseterhjemmet vil bydelene bli orientert om dette av Sykehjemsetaten.

Det er tildelingsteamet i de ulike bydelene som tildeler plass.

Les mer om ledige sykehjemsplasser.

Frivillige og pårørende

Pårørende og frivillige skal ha mulighet til å delta aktivt inn i Lambertseterhjemmet og benytte seg av tilbudene vi har på langtidshjemmet. Det vil være en kafé som ligger i hyggelige lokaler i bygget og som også kan brukes av nærområdet.

Det vil også være mange flotte uteområder og takterrasser med flott utsikt over området og byen. Det er inngått avtale med frivillighetssentralen som vi ønsker å samarbeide med for å tilby beboere og pårørende ulike aktiviteter.

Lambertseterhjemmet skal være et godt sted å være for både beboere, pårørende og ansatte. Vi ønsker fokus på hjemlighet, der alle ulike aktiviteter og hjelpere bidrar til at beboerne trives og kjenner seg trygge.

På Lambertseterhjemmet vil vi gi god omsorg og tjenester tilpasset den enkelte beboer. Vi vil sammen med ulike bidragsytere skape en hverdag med gode opplevelser for våre beboere. Dette gir beboerne stor frihet og de vil oppleve trygghet og mestring, samtidig som de får et godt helsetilbud. Vi tror at vi best kan skape dette ved at beboere, pårørende, besøkende, medarbeidere og frivillige gjennom ulike aktiviteter og tjenester bidrar til et godt bomiljø for våre beboere.

Tjenester, digitale verktøy, kompetanse og aktiviteter

Vi arbeider med å legge planer for ulike tjenester og aktiviteter for beboere på Lambertseterhjemmet. Vi jobber sammen med medarbeidere, beboere, pårørende, naboer, frivilligheten og andre interessenter i disse prosessene.

Vi jobber også med bemanning, bruk av nye digitale verktøy, ulik kompetanse og organisering av Lambertseterhjemmet

Når vi nærmer oss åpning av sykehjemmet vil denne siden oppdateres med de ulike tjenestene, aktiviteter og tilbud etc., vi kan tilby de som skal bo på Lambertseterhjemmet og de som kommer på besøk, som for eksempel pårørende, venner, naboer og andre interessenter.

Kvalitet på sykehjem

Transport og parkering

Det er få parkeringsplasser ved Lambertseterhjemmet. Vi oppfordrer alle som kan å bruke offentlig transport.

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Kontakt

Kontaktperson
Institusjonsleder: Arne Mæhlum
Telefon