Nye sykehjem og rehabiliteringer

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune har en overordnet plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025. Her finner du hvilke sykehjem vi bygger og rehabiliterer nå.

Se mer om Oslo kommunes tilbud innen eldreomsorg

Det er Oslobygg som rehabiliterer og bygger nye kommunale sykehjem

Oslobygg på Facebook

Majorstuhjemmene - ferdig i 2024

Hva skal vi gjøre?

Det nye sykehjemmet skal bygges slik at det tilfredsstiller dagens krav til enerom med egne bad, moderne teknologi og fasiliteter og samtidig bygges med et hjemlig preg i trygge omgivelser. Det blir 120 beboerrom i det nye sykehjemmet.

Bygget skal i tillegg inneholde et dagsenter for 15-20 brukere, kafeteria som også er åpen for naboer og andre besøkende, legekontor, fysioterapeut, frisør, fotpleie osv.

I bakhagen og på taket av bygget vil det bli bygget sansehager med variert beplantning, forskjellige overflater og uttrykk.

Området mellom sykehjemmet og Sporveismuseet vil bli opparbeidet som et offentlig torg med variert beplantning, sitteplasser og forskjellige aktiviteter.

Prosjektet har ambisjoner om å sertifiseres som «Excellent» i BREEAM-NOR, og skal være en fossilfri byggeplass.

Hva skjer når?

  • Rivingsarbeidet vil pågå til rundt årsskiftet 2021/2022.
  • Grunn- og fundamenteringsarbeid vil pågå i slutten av 2021 og hele 2022.
  • Bygget skal stå ferdig i januar 2024.

Hvor bygger vi?

Bygget ligger i Bydel Frogner. Besøksadressen er Trudvangveien 38 på Majorstua.

Kontakt oss om Majorstuhjemmene:

Prosjektleder Roald Haldorsen
epost: roald.haldorsen@obf.oslo.kommune.no

Tåsenhjemmet – tas i bruk 2024

Dagens Tåsen sykehjem og eksisterende omsorgsboliger er revet. Deretter skal det bygges nytt sykehjem på samme tomt for 129 beboere. Prosjektet er også et FutureBuilt-prosjekt og skal bygges i tre. Valgt entreprenør for prosjektet er PEAB.

Adressen for det nye sykehjemmet er Pastor Fangens vei 26.

Det nye sykehjememt skal bygges som nZEB og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Hva skjer når?

Byggingen starter 2022. Det nye sykehjemmet skal tas i bruk i 2024.

Kontakt oss om Tåsenhjemmet

Prosjektleder Ingrid Karlsen

Dronning Ingrids hage – ferdig 2023

Illustrasjon, inne i bakgården til Dronning Ingrids hage
Illustrasjon, inne i bakgården til Dronning Ingrids hage. Bilde: Oslo kommune

Dagens Lille Tøyen sykehjem er revet og vi bygger et nytt sykehjem i landsbyform på samme tomt. Det nye sykehjemmet skal bli cirka 16 700 kvadratmeter (BTA).

Med hagebykonsept ønsker man å gi en pasientgruppe med kognitiv svikt muligheten til å leve så normalt som mulig innenfor trygge rammer. Bygget vil omslutte et definert område som gjør det trykt å bevege seg fritt utendørs, og beboerne vil kunne bruke fasiliteter som kafé, kultursal med mer.

Dronning Ingrids hage får adresse på Lille Tøyen i Hovinveien 6.

Det nye sykehjemmet skal ha solcelleanlegg på tak og BREEAM-sertifiseres til minimum karakteren «Very good».

Les mer om Dronning Ingrids hage.

Hva skjer når?

Byggingen startet i 2019, og sykehjemmet er planlagt ferdigbygd i 2022.

Kontakt oss

Prosjekteleder, Odd Ivar Werner

Lambertseterhjemmet - ferdig 2023

Hva skal vi gjøre?

Vi har revet dagens sykehjem på Lambertseter, og bygger et nytt sykehjem for 130 beboere på samme tomt.

Det nye sykehjemmet har ambisjon om å bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Les mer om Lambertseterhjemmet.

Hva skjer når?

Byggingen startet i 2020. Nye Lambertseter sykehjem skal stå ferdig i 2022.

Kontakt oss

Prosjektleder, Morten Steinkjer

Furuset hageby

Hva skal vi gjøre?

Furuset Hageby skal bli et sykehjem utformet som en landsby med mindre bogrupper, arbeidsplasser og oppholdsrom. Målet er at 112 beboere med kognitiv svikt skal kunne bevege seg friere rundt på et større område, i oversiktlige og tilgjengelig omgivelser utendørs og innendørs. Både arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologi er viktige verktøy for å få til dette. Ideen er at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig med butikk, restaurant, landsbyhus, legekontor, frisør- og fotpleietilbud, samt klubb/ hobbyrom.

Furuset hageby er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Det bygges enerom/boliger med universell utforming, med mulighet for boliger tilrettelagt for par. Bygget skal ivareta trygghet og bidra til god livskvalitet med velferdsteknologi. Og ikke minst skal det tilrettelegge for godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Hva skjer når?

  • Byggingen er i gang
  • Bygget skal stå ferdig i 2023, og tas i bruk høsten samme år.

Kontakt oss om Furuset hageby

Prosjektleder Geir Arne Hansen
epost geir.arne.hansen@obf.oslo.kommune.no

Mortensrud Felt 10 - ferdig 2027

På Mortensrud skal Oslobygg etablere et sykehjem med 140 plasser, 40 Omsorg+ leiligheter, nytt bibliotek, ny fritidsklubb og ny frivillighetssentral.

Generasjonstunet på Mortensrud har som mål å knytte sammen folk fra ulike generasjoner, og bidra til behovet for gode offentlige møteplasser på Mortensrud.

Det er et stort fokus på å effektivisere offentlige bygg ved å sambruke arealer, samt å redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosjektet.

Hva skjer når?

Forprosjektet er ferdig, og har gått parallellt med reguleringssaken for Mortensrud felt 10, 11 og 12. Planlagt byggestart blir kunngjort så snart dette er klart.

Kontakt oss om Mortensrud felt 10

Prosjektleder Angelica Thomsen