Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Nye sykehjem og rehabiliteringer

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune har en overordnet plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025. Her finner du hvilke sykehjem vi bygger og rehabiliterer nå.

Se mer om Oslo kommunes tilbud innen eldreomsorg

Det er Omsorgsbygg som rehabiliterer og bygger nye kommunale sykehjem

Omsorgsbygg på Facebook

Lindeberg sykehjem - ferdig 2020

Dagens bygg rives og det bygges nytt sykehjem/helsehus på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter.

Det nye omsorgssenteret skal bygges som et svært energieffektivt bygg og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Hva skjer når?

Byggingen startet 2018. Det nye sykehjemmet skal stå ferdig i juni 2020

Kontakt oss om Lindeberg sykehjem

Prosjektansvarlig, Eldar Brynjulfsen,

Tåsenhjemmet - ferdig 2020

Dagens Tåsen sykehjem og eksisterende omsorgsboliger skal rives. Deretter skal det bygges nytt sykehjem på samme tomt for 135 beboere. Prosjektet er også et FutureBuilt-prosjekt og skal bygges i tre.

Adressen for det nye sykehjemmet er Pastor Fangens vei 26.

Det nye sykehjememt skal bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Outstanding». 

Hva skjer når?

Byggingen startet første 2019. Det nye sykehjemmet skal stå ferdig i fjerde kvartal 2020.

Kontakt oss om Tåsenhjemmet

Prosjektleder, Flemming Idsøe

Ryen helsehus - ferdig 2020

Dagens Ryenhjemmet rives og det bygges nytt sykehjem/helsehus på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter. Dagens sykehjem er midlertidig flyttet til Økern.

Adressen til nye Ryen helsehus er Solfjellshøgda 23.

Det nye omsorgssenteret skal bygges som et svært energieffektivt bygg og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Very good». 

Hva skjer når?

Byggingen startet 2018. Det nye sykehjemmet skal stå ferdig i 2020

Kontakt oss om Ryen helsehus

Prosjektleder, Laurense Lie Rypdal

Dronning Ingrids hage - ferdig 2021

Illustrasjon, inne i bakgården til Dronning Ingrids hage

Dagens Lille Tøyen sykehjem rives og vi skal bygge et nytt sykehjem i landsbyform på samme tomt. Det nye sykehjemmet skal bli inntil 15 000 kvardratmeter.

Med hagebykonsept ønsker man å gi en pasientgruppe med kognitiv svikt muligheten til å leve så normalt som mulig innenfor trygge rammer. Bygget vil omslutte et definert område som gjør det trykt å bevege seg fritt utendørs, og kunne bruke fasiliteter som kafé, kultursal med mer.

Dronning Ingrids hage kommer på Lille Tøyen i Hovinveien 4-6.

Det nye sykehjemmet skal bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til minimum karakteren «Very good».

Hva skjer når?

Byggingen starter i 2019, og sykehjemmet er planlagt ferdigbygd i 2021.

Kontakt oss

Prosjekteleder, Corinna Gliss

  • Telefon: 926 65 194
  • E-post: corinna.gliss@oby.oslo.kommune.no

Lambertseterhjemmet - ferdig 2022

Hva skal vi gjøre?

Vi skal rive dagens sykehjem på Lambertseter, og bygge et nytt sykehjem for 130 beboere på samme tomt. 

Det nye sykehjemmet skal bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». 

Hva skjer når?

Byggingen starter våren 2020. Nye Lambertseter sykehjem skal stå ferdig i 2022.

Kontakt oss

Prosjektansvarlig, Hege Hassum Larsen