Nye sykehjem og rehabiliteringer

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune har en overordnet plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025. Her finner du hvilke sykehjem vi bygger og rehabiliterer nå.

Se mer om Oslo kommunes tilbud innen eldreomsorg

Det er Omsorgsbygg som rehabiliterer og bygger nye kommunale sykehjem

Omsorgsbygg på Facebook

Tåsenhjemmet – ferdig 2023

Dagens Tåsen sykehjem og eksisterende omsorgsboliger skal rives. Deretter skal det bygges nytt sykehjem på samme tomt for 129 beboere. Prosjektet er også et FutureBuilt-prosjekt og skal bygges i tre.

Adressen for det nye sykehjemmet er Pastor Fangens vei 26.

Det nye sykehjememt skal bygges som nZEB og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». 

Hva skjer når?

Byggingen starter 2021. Det nye sykehjemmet skal stå ferdig i 2023.

Kontakt oss om Tåsenhjemmet

Prosjektleder, Christian Szemes

Dronning Ingrids hage – ferdig 2022

Illustrasjon, inne i bakgården til Dronning Ingrids hage

Dagens Lille Tøyen sykehjem rives og vi skal bygge et nytt sykehjem i landsbyform på samme tomt. Det nye sykehjemmet skal blir cirka 16 700 kvadratmeter (BTA).

Med hagebykonsept ønsker man å gi en pasientgruppe med kognitiv svikt muligheten til å leve så normalt som mulig innenfor trygge rammer. Bygget vil omslutte et definert område som gjør det trykt å bevege seg fritt utendørs, og beboerne vil kunne bruke fasiliteter som kafé, kultursal med mer.

Dronning Ingrids hage får adresse på Lille Tøyen i Hovinveien 6.

Det nye sykehjemmet skal ha solcelleanlegg på tak og BREEAM-sertifiseres til minimum karakteren «Very good».

Hva skjer når?

Byggingen startet i 2019, og sykehjemmet er planlagt ferdigbygd i 2022.

Kontakt oss

Prosjekteleder, Odd Ivar Werner

Lambertseterhjemmet - ferdig 2022

Hva skal vi gjøre?

Vi har revet dagens sykehjem på Lambertseter, og bygger et nytt sykehjem for 130 beboere på samme tomt. 

Det nye sykehjemmet har ambisjon om å bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». 

Hva skjer når?

Byggingen startet i 2020. Nye Lambertseter sykehjem skal stå ferdig i 2022.

Kontakt oss

Prosjektleder, Kristine Tørnqvist Strand

Mortensrud Felt 10 - ferdig 2024

På Mortensrud bygger Omsorgsbygg et sykehjem med 140 plasser, 40 Omsorg+ leiligheter, nytt bibliotek, ny fritidsklubb og ny frivillighetssentral.

Generasjonstunet på Mortensrud har som mål å knytte sammen folk fra ulike generasjoner, og bidra til behovet for gode offentlige møteplasser på Mortensrud.

Det er et stort fokus på å effektivisere offentlige bygg ved å sambruke arealer, samt å redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosjektet.

Hva skjer når?

Forprosjektet er ferdig, og har gått parallellt med reguleringssaken for Mortensrud F10, 11 og 12. Planlagt byggestart er 2023 med planlagt ferdigstillelse i 2025.

Kontakt oss om Mortensrud Felt 10

Prosjektleder, Espen Mikkelsen