Furuset hageby

Om Furuset Hageby

Furuset hageby er et bo-konsept for yngre og eldre personer som har demens og er bosatt i Oslo. Personer som har en demensdiagnose og har behov for heldøgns omsorg, kan få plass i Furuset hageby hvis de vil ha nytte og glede av en slik boform og de ulike fasilitetene i hagebyen. Hagebyen ligger i bydel Stovner og åpner for beboere 5. mars 2024.

Se video om siste nytt i byggeprosessen fra Furuset hageby.

Fakta om sykehjemmet

 • 112 plasser fordelt på 14 små boenheter med 8 beboere i hver. 32 av plassene for yngre personer med demens
 • Alle beboere har sitt eget rom med dusj og toalett
 • 10 dagsenterplasser for personer rammet av demens i ung alder og en råd- og veiledningstjeneste med en rådgivningstelefon.
 • Vi har en bygate med blant annet restaurant, storstue, treningsrom, mulighet for å få behandling, frisør og barberer, neglestell, fotpleie, legekontor, butikk og bibliotek.
 • Vi har en stor takhage med turløye, mange sittemuligheter, urtehage og utekjøkken.
 • Personer med demens får muligheten til å leve så normalt som mulig innenfor trygge rammer som gjør det trygt å bevege seg fritt utendørs.
 • Furuset Hageby er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner.
 • Ligger i bydel Stovner
 • Kommunalt eid og driftes av Oslo kommune

Kontaktinformasjon

Institusjonsleder

Anne Gry Neby
Mobil: 41 60 92 61
E-post: anne.lunde@sye.oslo.kommune.no

Informasjonskontakt

Lene Haugsgjerd
Mobil: 45 87 30 50
E-post: lene.haugsgjerd@sye.oslo.kommune.no

Trivselskoordinator

Tonje Natalie Søgaard Tysland
Mobil: 94 80 79 82
E-post: tonjenatalie.tysland@sye.oslo.kommune.no

Rådgivningstjeneste

Furuset hageby har en rådgivningstelefon som er åpen for alle som har spørsmål om demens i ung alder (symptomer før 65 år). Dette er et lavterskeltilbud til deg som er:

 • rammet av demens
 • pårørende
 • fagperson

Andre tilbud hos rådgivningstjenesten er:

 • individuelle samtaler med fagkonsulent eller psykolog
 • samtalegrupper for pasienter
 • samtalegrupper for pårørende
 • vurderingsbesøk i samarbeid med bydelene

Ta kontakt med våre rådgivere:

Fredvår Brovold

Fagkonsulent
Mobilnummer: 41 53 96 20
E-post: fredvar.brovold@sye.oslo.kommune.no

Monica Flage

Psykolog (50%)
Mobilnummer: 47 46 32 83
E-post: monica.flage@sye.oslo.kommune.no

Avdelinger

Utsikten 1 og 2

Avdelingsleder
Ruth Helene P. Soldal
Telefon dag/kveld: Utsikten 1: 234 35 810, Utsikten 2: 234 35 820
Telefon

Hageveien 3 og 4

Avdelingsleder
Eili Indrebø Refvik
Telefon dag/kveld: Hageveien 3: 23 43 58 50 Hageveien 4: 23 43 58 60
Mobil

Bygata 1,2,3 og 4

Avdelingsleder
Mayuran Indramoorthy
Telefon dag/kveld Bygata 1: 23 43 58 80 Bygata 2: 23 43 58 90 Bygata 3: 23 43 59 00 Bygata 4: 23 43 59 10
Telefon

Avdeling for kvalitet og livsutfoldelse

Kvalitetsleder
Lene Strandberg Hansen
Mobil

Sykepleier- og natt-teamet

Avdelingsleder
Anthony James Marong
Telefon
Sykepleier
Telefon

Kompetanse

Fruset hageby har god fagdekning, med bred erfaring og høy kompetanse innenfor demens. Vi har sykepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, sykehjemslege, fysioterapeut, trivselskoordinator og kvalitetsleder i full stilling.

Sykepleiere og nattjeneste er organisert i eget team slik at vi kan utnytte kompetansen der behovene til enhver tid er.

Furuset hageby er lærebedrift for lærlinger i helsearbeiderfaget, og tar imot sykepleierstudenter gjennom samarbeid med høgskoler.

Tilbud

 • Storstua er en festsal
 • Bibliotek
 • Kafé
 • Restaurant
 • Legekontor
 • Frisør
 • Fotterapeut
 • Fysioterapeut
 • Lillestua som egner seg for dans, seremonier, samlinger osv.
 • Spa og velvære
 • Treningsmuligheter
 • Dagsenter for yngre personer med demens

Aktuelle lokaler kan lånes ut mot en gjenytelse overfor beboerne i form av f.eks. å arrangere en hyggelig sammenkomst med vafler, grilling, kulturelt innslag, annen aktivitet etc.

Du booker de ulike stedene via vår trivselskoordinator.

Aktiviteter

Furuset hageby vil tilby aktiviteter på bakgrunn av ønsker fra beboerne. Vi ønsker å inkludere beboerne i de daglige aktivitetene som matlaging, vasking av tøy, rydding, planting og vanning av blomster, urter og liknende.

Vi har en flott turløype som strekker seg over hele taket og binder sammen de ulike byggene. I bygata vår vil du finne butikk, restaurant, kafe, bar, festsal, legekontor, frisør, spa, bibliotek, velvære, behandling, samt treningsmuligheter.

Livet i hagebyen byr på stor frihet til å bevege seg rundt både ute og inne til alle årstider. Det er blitt lagt vekt på at beboerne enkelt skal kunne kjenne seg igjen og finne frem i hagebyen. Det er også lagt vekt på variert beplantning utendørs, og de tre sansehager i hagebyen har hvert sitt særpreg og tema; skogen, fjellet og frukthagen.

Vi ønsker å samarbeide med nærmiljøet og frivilligheten for å skape liv i hagebyen, og for at beboerne skal kunne opprettholde interesser og aktiviteter som tidligere. Ta gjerne kontakt med vår trivselskoordinator for en prat dersom det er noe du ønsker å bidra med av aktiviteter.

Kontakt

Telefon
23 43 58 00
E-post
postmottak.fh@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Granstangen 51
1051 Oslo
Besøksadresse:
Granstangen 51
1051 Oslo